Skip navigation


Bedre koordination af sundheds- og beskæftigelsesindsatsen

26-05-2010
Indenrigs- og sundhedsministeren har sendt 4 publikationer til regioner og kommuner som inspiration til deres sammentænkning af beskæftigelses- og sundhedsindsatsen.

På nedenstående links findes rapporten ”Sygedagpengemodtagernes forbrug af sundhedsydelser”, rapporten ”Bedre koordination mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet” samt en sammenfatning af denne rapport. Rapporterne er udarbejdet af hhv. Dansk Sundhedsinstitut og COWI.

Baggrunden for rapporterne fra Dansk Sundhedsinstitut og COWI er trepartsaftalen om sygefravær fra september 2008, hvor det blev aftalt at igangsætte et analysearbejde om, hvordan indsatserne i beskæftigelses- og sundhedsvæsenet kan koordineres bedre. Endvidere er analysearbejdet en del af regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet, "Sygefravær - en fælles udfordring", fra juni 2008.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har sammen med Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Socialministeriet, KL og Danske Regioner stået i spidsen for arbejdet.

Rapporten ’Sygedagpengemodtagernes forbrug af sundhedsydelser’ viser, hvordan sygedagpengemodtagernes forbrug i sundhedsvæsenet er betinget af en række variable som diagnose eller sociodemografi.

Rapporten ’Bedre koordination mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet’ giver eksempler på, hvorledes indsatserne i beskæftigelses- og sundhedssystemet kan koordineres bedre, og hvordan den kommunale forebyggelses-, rehabiliterings- og beskæftigelsesindsats kan sammentænkes. Der er i rapporten flere gode forslag til fremtidigt fokus på området.

Analyserne supplerer hinanden, og en målsætning er, at konklusionerne kan give landets kommuner og regioner inspiration til en endnu bedre indsats for at hjælpe borgerne med at fastholde deres arbejde trods sygdom og vende tilbage til arbejdsmarkedet efter et sygedagpengeforløb.

Som supplement til rapporterne fra COWI og Dansk Sundhedsinstitut henvises der til Sundhedsstyrelsens publikation ’Sundhed i Beskæftigelsesindsatsen’, der sætter fokus på jobcentrenes muligheder for at inddrage konkrete sundhedsindsatser i beskæftigelsesindsatsen. Publikationen baserer sig på erfaringer fra en række kommuner, jobcentre, sundhedsafdelinger og andre aktører, som har udviklet forskellige typer af tilbud til borgere på kontanthjælp, sygedagpenge mv. Det betyder, at der præsenteres forskellige tilgange til at arbejde med sundhed i beskæftigelsesindsatsen. Samtidig er der også eksempler på kommuner, som fx via deres sundhedsafdelinger har sikret en fortsættelse af indsatserne til udsatte borgere. Denne publikation kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk/ulighed, hvor der også findes uddybende information, undersøgelser og beskrivelse af metoder, der er anvendt i forskellige kommuner i denne sammenhæng.Sidst opdateret 26-05-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |