Skip navigation


Nye forslag skal styrke kampen mod narko

05-05-2010
PRESSEMEDDELELSE

Med syv konkrete forslag fra det nedsatte ekspertpanel er indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder nu parat til at styrke kampen mod narko.  

Ekspertpanelet har i første omgang set på, hvordan man dæmmer op for den stigende udbredelse af kokainmisbrug, men regeringen er parat til at tage skridtet videre og præsentere en ny narkotikapolitisk handlingsplan til efteråret. 
 

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder er godt tilfreds med ekspertpanelets arbejde: 
 

”Jeg har fået nogle gode og konkrete forslag at arbejde videre med. Den stigende udvikling i kokainmisbruget er alvorlig, og den skal der dæmmes op for. Det er glædeligt, at eksperterne kan fastslå, at 95 % af de unge i den mest udsatte aldersgruppe, dvs. de 16-24-årige, ikke bruger kokain, men det samtidig klart, at vi skal have fat i den lille gruppe, der gør. Nu vil jeg tage forslagene med i arbejdet i de kommende måneder med en ny narkotikapolitisk handlingsplan. Vi skal dæmme op for kokainmisbruget, men indsatsen skal - som eksperterne også foreslår - have et bredere sigte end kokain alene. Det vil vi sørge for med den nye handlingsplan.” 
 

De syv forslag

Forslagene vedrører forebyggelse, tidlig indsats og behandling, herunder også i fængslerne, og forslagene berører således både Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Socialministeriet og Justitsministeriet. De syv forslag er: 
 

·         Modelkommuneprojekt om forebyggelse

·         Internetbaseret informations- og rådgivningstilbud

·         Kombination af kokain- og hashmisbrugsbehandling

·         Undersøgelse om de socialt marginaliserede med kaotisk blandingsmisbrug

·         Kompetenceudvikling mht. socialt marginaliserede med kaotisk blandingsmisbrug

·         Analyse af behovet for vejledning til skadestuer mv.

·         Etablering af tilbud om behandling til kokainmisbrugere i flere åbne fængsler


Læs mere i "Redegørelse fra ekspertpanelet om kokainmisbrug - maj 2010"

Ekspertpanelet
På baggrund af den stigende udbredelse af kokainmisbrug nedsatte den daværende minister for sundhed og forebyggelse i september 2009 et ekspertpanel for at få et samlet billede af situationen og handlemulighederne. Ekspertpanelet blev bedt om at komme med ideer til, hvordan regeringen i samarbejde med landets kommuner kan tage hånd om kokainproblemerne. Panelet består af:
  

Birgitte Arent Eiriksson, rigsadvokatassessor, Rigsadvokaten

Steen Bach, leder af SSP og forebyggelsesafdelingen, Esbjerg Kommune

Trine Bek Hansen, politiassessor, Rigspolitiet

Thomas Fuglsang, formand for Dansk Selskab for Addiktiv Medicin og centerchef for KABS Glostrup

Kristian Jepsen, centerleder for Center for Socialt Udsatte, Horsens Kommune

Niels Løppenthin, chefkonsulent, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Unna Madsen, centerleder, Center for Unge og Misbrug, U-turn, Københavns Kommune

Robert Olsen, forstander for Mændenes Hjem, København

Anne-Marie Sindballe, specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen

Henriette Zeeberg, faglig leder, Servicestyrelsen


Sidst opdateret 05-08-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |