Skip navigation


Drop tabuer om alkoholproblemer

19-03-2009
Af Jakob Axel Nielsen, minister for sundhed og forebyggelse — indlæg bragt i Midtjyllands Avis den 18. marts 2009.

For nylig var jeg med til at søsætte kampagnen "når mor og far drikker". En kampagne, som DR har sat i værk i samarbejde med Sundhedsstyrelsen , for at sætte fokus på børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer.

Forud for min deltagelse tog jeg mig god tid til at læse nogle af de mange livsfortællinger, som børn og unge har skrevet på hjemmesiden "hope. dk". Det var barsk læsning. Her giver Anne Louise på bare 12 år, der lever med en alkoholiseret mor, udtryk for sine tanker på en meget rammende måde ved at skrive "Et eller andet sted er jeg bange for, at jeg bliver alkoholiker, når jeg bliver stor, for det har gået i arv til min mor og onkel fra min morfar". Det er den slags livsforløb vi helst skal undgå.

Derfor ser jeg på området med stor alvor. For vi ved, at alkoholmisbrug kan føre til omsorgssvigt og dermed til overskridelse af barnets fysiske, psykiske og seksuelle grænser. Derfor er et barn i en familie med alkoholproblemer ét barn for mange.

Børn er ufrivillige parter i de voksnes omgang med alkohol. Alkoholproblemer er ofte et stort tabu i den ramte familie og i samfundet som helhed. Og det er en skam, for tabuet har store konsekvenser for de hen ved 122.000 børn og unge under 18 år, der vokser op i familier med alkoholproblemer.

Hvis vi for alvor skal hjælpe børn i familier med alkoholproblemer, bør vi sætte ind på flere fronter.

For det første skal vi forebygge så godt vi kan, at der opstår ulykkelige situationer for børn og deres forældre, når alkoholen tager overhånd. Det kræver, at vi må alkoholtabuet til livs. Det er lettere sagt end gjort. Kampagner er en af måderne. På samme måde som lokale initiativer i kommuner og projekter i regi af frivillige organisationer hjælper til med at bryde tabuet og hjælpe de ramte børn.

For det andet skal kommunerne gribe bolden og søge at forankre støtten til de ramte børn og deres familier i de arenaer, som de færdes i.

Regeringen har sammen med de øvrige satspuljepartier ageret fødselshjælper for, at kommunerne kunne få ansat en række børne-og familiesagkyndige ved at tilføre ekstra 35 mio. kr. siden 2007.

Min opfordring til kommunerne er, at de skal fortsætte de gode takter fra projektet med familierådgivere og fortsætte med tidlig opsporing og hurtig hjælp. For alkoholmisbrug i familien har store både sociale og ikke mindst menneskelige omkostninger for både børn og voksne, ligesom der for kommunen jo er økonomiske udgifter, der knytter sig til f. eks. tvangsanbringelse af børn.

Endelig for det tredje, så må vi selv tage et solidt opgør med vores alkoholtabu. Jeg ønsker ikke at være moraliserende, men jeg er af den holdning, at vi alle i bund og grund en pligt til at tage fat om problemet, fordi vores holdning til alkohol har betydning for, hvordan vi agerer i forhold til hinanden og til vores børn.

Tabu eller ej -alkoholproblemet må og skal frem i lyset.

Ellers kan vi ikke hjælpe børn og deres forældre til et bedre liv.


Sidst opdateret 05-08-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |