Skip navigation


Minister tager til Asien for at udveksle erfaringer om kronikere og life science

09-04-2018
NYHED – Sundhedsminister Ellen Trane Nørby besøger i denne uge Asien for at udvikle samarbejdet særligt inden for life science og kronikerområdet.

Flere ældre og et stigende antal patienter med kroniske sygdomme stiller nye krav til det danske sundhedsvæsen.

Både Vietnam, Kina og Japan står over for lignende udfordringer, og det er blandt andet derfor, at sundhedsminister Ellen Trane Nørby i denne uge besøger landene. Hun besøger eksempelvis en sundhedsklinik i provinsen Guangdong i Kina, hvor et muligt projektsamarbejde skal drøftes.

”Jeg glæder mig til at høre om deres udfordringer og deres tilgang til at håndtere den eksplosive stigning i kroniske sygdomme. Fælles for Kina, Vietnam og Danmark er, at vi vil reformere vores sundhedsvæsen og styrke primærsektoren til gavn for især det stigende antal kronikere og ældre borgere,” siger Ellen Trane Nørby.

Besøg har også fokus på life science
Mange af ministerens møder vil også omhandle life science og samarbejdet med eksempelvis den kinesiske lægemiddelstyrelse.  

Regeringen lancerede for nylig en vækstplan for life science, som blandt andet lægger op til et øget myndighedssamarbejde på tværs af landegrænser.

”Regulering af lægemidler og medicinsk udstyr er et af de områder, hvor udlandet kigger til os for faglig sparring og inspiration. Men også styrkepositioner inden for blandt andet kronikerområdet, den primære sundhedssektor samt digitalisering og sundheds-IT er oplagte platforme for myndighedsdialog, der kan bidrage til at åbne døre for danske virksomheder,” siger Ellen Trane Nørby.

Sundheds- og Ældreministeriet arbejder med et flerårigt strategisk myndighedssamarbejde i Vietnam og Kina og har i samarbejde med Udenrigsministeriet udsendt en sundhedsrådgiver til begge lande for at understøtte samarbejdet med sundhedsmyndighederne og andre aktører på sundhedsområdet.

Ud over life science og kronikerindsats skal ministeren også til en større patientsikkerhedskonference i Tokyo, når hun besøger Japan.


Sidst opdateret 09-04-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |