Skip navigation


Grænseoverskridende sundhedstrusler kræver samarbejde på tværs af grænser

22-06-2012
PRESSEMEDDELELSE - På rådsmødet om sundhed i dag var det gennemgående emne EU’s fremtidige rolle i forbindelse med håndtering af grænseoverskridende trusler mod borgernes sundhed.

På rådsmødet om sundhed i dag var det gennemgående emne EU’s fremtidige rolle i forbindelse med håndtering af grænseoverskridende trusler mod borgernes sundhed.

Sundhedsministrene forpligtede sig til at fortsætte og styrke kampen mod antibiotikaresistens, som er et alvorligt problem i EU og resten af verden. Hvert år dør 25.000 mennesker i EU på grund af resistens. Og dette tal er stigende. Ministrene enedes om at rette opmærksomhed på at nedbringe forbruget af antibiotika og på at fremme samarbejdet mellem den veterinære sektor og sundhedssektoren.   

Ministrene drøftede også det såkaldte sundhedssikkerhedsinitiativ fremsat af Kommissionen i december sidste år. Det handler om, hvordan man i EU skal samarbejde om at håndtere fremtidige influenzapandemier, udbrud af E.coli eller andre grænseoverskridende hændelser, som kan true europæernes sundhed. Under frokosten drøftede ministrene mulighederne for i fællesskab at købe vacciner og andre medicinske modforanstaltninger. Forhandlingerne om sundhedssikkerhedsinitiativet vil fortsætte under det cypriotiske formandskab.   

Der blev desuden opnået enighed i Rådet om det nye handlingsprogram for sundhedsområdet for perioden 2014-2020.   

Minister for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag, udtaler:

”Mange alvorlige sundhedstrusler som eksempelvis antibiotikaresistens respekterer ikke landegrænser. Skal sådanne trusler mod sundheden imødegås – og det skal de naturligvis – er samarbejde på tværs af EU’s grænser helt afgørende. Rådsmødet i dag har vist, at der er stor velvilje blandt sundhedsministrene til at sikre et velfungerende samarbejde på dette område. Jeg er meget glad for opbakningen til rådskonklusionerne om antibiotikaresistens, og jeg er sikker på, at de fremskridt, vi nåede i dag i forhold til Kommissionens sundhedssikkerhedsinitiativ, vil bringe os videre mod et bedre samarbejde om trusler mod borgernes sundhed.”   

Link til radskonklusionerne om antibiotikaresisten 

Yderligere oplysninger
Kontorchef Katrine Schjønning, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, mobil: + 45 25 27 56 32


Sidst opdateret 22-06-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |