Skip navigation


Krisebevidstheden blandt EU's sundhedsministre styrket

24-04-2012
PRESSEMEDDELELSE - EU's sundhedsministre er enige om, at styrke både den europæiske og nationale krisebevidsthed i forhold til forebyggelse og håndtering af store sundhedsudfordringer samt at sætte skub i arbejdet med at gøre patient empowerment til et bærende element i indsatsen mod kronisk sygdom. Ministrene diskutere også medicinsk udstyr og enedes om, at anvende Health Security Committee som en platform for krisestyring.

Minister for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag, har som en del af det danske EU-formandskab været vært for sine europæiske kolleger til et uformelt møde den 23.-24. april 2012 i Horsens, med deltagelse af Kommissæren for sundhed og forbrugerpolitik, John Dalli, og regionaldirektør Zsuzsanna Jakab fra WHO europæiske regionalkontor.

Todages mødet har især styrket ministrenes fælles forståelse af betydningen af, at det er nødvendigt at styrke sundhedsinnovationen, hvis EU skal komme gennem den økonomiske krise, demografiske forandringer og samtidig bevare europæiske sundhedsvæsner af høj kvalitet.

Ministrene enedes desuden om at det fremover skal være særligt sundhedssikkerhedsudvalg, at af sager om problemer med medicinsk udstyr skal håndteres. Health Security Committee skal bruges, såfremt der måtte opstå særlige alvorlige sager med behov for, at sundhedsministrene skal reagere hurtigt og resolut.

Samme enighed var at finde i debatten om at give mennesker med en kronisk sygdom mulighed for at tage vare på sig selv og sin egen sygdom. Ministrene drøftede udfordringer og barrierer, men også de klare fordele, som patient empowerment kan bibringe den enkelte patient, de europæiske sundhedssystemer og samfundet som helhed.

Minister for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag, udtaler:

”Patient empowerment-begrebet har mange facetter. Der findes ikke kun én vej. Der er tale om et paradigmeskift – en kulturændring – som vi skal arbejde systematisk for at udbrede i vores nationale politiker i de kommende år.

Jeg er glad for, at der blandt mine ministerkolleger er en fælles forståelse af, at patient empowerment ikke er et spørgsmål, om at patienterne ”skal klare sig selv”. Det er heller ikke en spareøvelse. Det handler om at få mest mulig kvalitet i behandlingen for de ressourcer, vi har til rådighed.”

Med debatten har formandskabet forsøgt at tage et første skridt i til at sikre, at patient empowerment bliver en af grundpillerne i den europæiske refleksionsproces om kronisk sygdom.

Yderligere oplysninger
Kontorchef, Katrine Schjønning, tlf. 25 27 56 32  
Afdelingschef, Svend Særkjær, tlf. 72 26 94 20
Pressemedarbejder, Andreas Boe Sjøholm, tlf. 50 96 50 69


Sidst opdateret 24-04-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |