Skip navigation


OECD roser dansk indsats på sundhedsområdet

19-02-2008
PRESSEMEDDELELSE - OECD har i dag offentliggjort Economic Survey for Danmark. I rapporten indgår et særskilt kapitel om sundhedsområdet, der af OECD betegnes som en af de vigtigste finanspolitiske udfordringer i de kommende år. OECD konkluderer følgende på sundhedsområdet.

OECD har i dag offentliggjort Economic Survey for Danmark. I rapporten indgår et særskilt kapitel om sundhedsområdet, der af OECD betegnes som en af de vigtigste finanspolitiske udfordringer i de kommende år. OECD konkluderer følgende på sundhedsområdet:

Forbedring af produktiviteten og tilførslen af ekstra midler til sundhedsvæsenet har medført betydeligt flere behandlinger og kraftigt fald i ventetiden

  • Udviklingen på kræftområdet er positiv, men der er fortsat potentiale for forbedring, og regeringens fokus på kræftområdet er derfor velvalgt
  • Livsstilsfaktorer har afgørende betydning for sundhedstilstanden, og nedsættelsen af en forebyggelseskommission bydes derfor velkommen
  • Den grundlæggende finansieringsmodel med fri og lige adgang til det danske sundhedsvæsen er fornuftig, men egenbetaling for praktiserende læger bør overvejes
    Sundhedsvæsenet bør i højere grad målrettes personer, som af helbredsmæssige årsager er længerevarende ude af beskæftigelse

I forbindelse med offentliggørelsen af OECD-rapporten udtaler minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen:

 ”Jeg er meget tilfreds med, at OECD i relation til nogle af de væsentligste udfordringer på sundhedsområdet – blandt andet kræft, ventetid og forebyggelse – kvitterer for regeringens indsats, og anerkender de positive resultater, vi har opnået.

Samtidig er jeg meget opmærksom på, at der fortsat er udfordringer at tage fat på. Derfor vil regeringen blandt andet styrke indsatsen på kræftområdet yderligere ved inden årets udgang at indføre pakkeforløb for alle kræftformer, så kræftpatienter fremover slipper for unødig ventetid.

Om OECD’s forslag vedrørende brugerbetaling vil jeg blot slå fast, at regeringen ikke har planer om at fravige princippet om fri og lige adgang til det danske sundhedsvæsen.” 
 
Kontakt: Pressemedarbejder Martin Deichmann: 40 82 06 37


Sidst opdateret 15-09-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |