Skip navigation


Nye tal for pakkeforløb på hjerteområdet

11-03-2016
NYHED - 80 procent af de registrerede hjertepakkeforløb for ustabile hjertekramper blev gennemført inden for standardforløbstiden. Det viser nye kvartalstal, som Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag.

Pludselige smerter i brystet og åndenød. Det er nogle af de symptomer, patienter med ustabile hjertekramper kan opleve.

Hjertelidelsen, der skyldes, at hjertemusklen får for lidt ilt på grund af forkalkning i kranspulsårene, er alvorlig og kan være livstruende, og derfor er det vigtigt, at patienterne hurtigt bliver udredt og kommer i behandling. Og det gør hovedparten af de patienter, som henvises til sygehusene i et hjertepakkeforløb, viser nye tal.

I 4. kvartal 2015 blev 80 procent af patienterne i hjertepakkeforløb for ustabile hjertekramper behandlet operativt inden for to dage, hvilket er den tid, som anbefales af Sundhedsstyrelsen. Det er lidt flere end i 3. kvartal 2015, hvor 77 procent af de registrerede hjertepakkeforløb blev gennemført inden for standardforløbstiden.

Tallene viser imidlertid også, at der er problemer med at overholde tidsfristerne for de andre hjertepakker.

Det gælder både hjertepakkerne for patienter med hjerteklapsygdom og stabile hjertekramper, hvor det i 4. kvartal kun var 38 og 53 procent af patienterne, der blev behandlet inden for de anbefalede tider. I forhold til 3. kvartal 2015 er det en tilbagegang på henholdsvis 4 og 3 procentpoint.

Hent de seneste monitoreringstal for hjertepakkeforløb på esundhed.dk

Regionerne har i alt registrer ca. 5.700 hjertepakkeforløb i 4. kvartal 2015. Det er flere end de tre foregående kvartaler, hvor der blev registret henholdsvis 5.030, 5.243 og 5.566 forløb.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er antallet af registreringer dog fortsat så lavt, at det er vanskeligt at konkludere noget entydigt på baggrund af tallene. Regionerne er opmærksomme på den mangelfulde registrering og har iværksat initiativer med det formål at øge antallet af registreringer af hjertepakkeforløb.

Fakta: Andel patienter behandlet inden for standardforløbstiden i hjertepakker i 4. kvartal 2015
Hjertesygdom Indikator Anbefalet forløbstid (antal dage) Andel i procent behandlet inden for tidsramme for 4. kvartal 2015 (tal fra 3. kvartal 2014) Ændring i procentpoint Antal forløb i 4. kvartal 2015 (tal fra 3. kvartal 2014)
Hjerte-
klap-
sygdom
Samlet tid til
invasiv
behandling

33

38 (40)

-3

56 (62)

Stabile hjerte-kramper Samlet tid til
invasiv
behandling

35

65 (61)

4

220 (223)

Stabile hjerte-kramper Udrednings-
periode,
invasiv
behandling
under udredning

12

53 (57)

-4

305 (254)

Ustabile hjerte-kramper Henvisnings- og
udrednings-
periode,
invasiv behandling
under udredning

2

80 (77)

4

432 (461)

Ustabile hjerte-kramper Henvisnings- og
udrednings-
periode,
diagnose bekræftet

2

74 (74)

0

1071 (1036)

Ustabile hjerte-kramper Forberedelse til invasiv
behandling

7

59 (50)

8

147 (155)

Tabellen er baseret på stationær SDS-data fra monitoreringen af hjertepakkeforløb for 4. kvartal 2015.


Sidst opdateret 11-03-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |