Skip navigation


Nye tal for hjertepatienter i pakkeforløb

12-09-2014
NYHED - Hovedparten af hjertepatienter i pakkeforløb bliver hurtigt udredt og behandlet, viser nye tal.

For tredje gang offentliggør Statens Serum Institut monitoreringstal for pakkeforløb på hjerteområdet. Det drejer sig om tre hjertepakkeforløb: Stabile hjertekramper, ustabile hjertekramper og hjerteklapsygdomme.

Tallene giver et overblik over, hvor mange af de hjertepatienter, som i 2. kvartal 2014 kom igennem et pakkeforløb. Det vil sige den tid, der optimalt bør gå, før en patient er udredt og eventuelt behandlet for sin hjertesygdom.

Opgørelsen viser, at 77 procent af de patienter, der var henvist til udredning på sygehusene med ustabile hjertekramper, kom til inden for den anbefalet tid på to dage. Det er lidt færre end i det foregående kvartal, hvor tallet var 80 procent.

Samtidig viser opgørelsen, at 62 procent af de patienter, som blev henvist i et hjertepakkeforløb for stabile hjertekramper, blev udredt inden for standardforløbstiden på 12 dage. Det er lidt flere end det foregående kvartal, hvor det var 59 procent.

Hjertepakkerne blev indført 1. januar 2010 for at sikre veltilrettelagte, ensartede patientforløb med korte ventetider for alle omfattede hjertepatienter i hele landet.

Alle sygehuse, der behandler hjertepatienter, har siden 1. juli 2013 skullet registrere efter de monitoreringsmodeller, som Statens Serum Institut har udarbejdet.

Se flere tal på Statens Serum Instituts hjemmeside.

Læs Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering

Fakta: Andel patienter behandlet inden for standardforløbstiden inden for hjerteområdet
Hjertesygdom Indikator Anbefalet forløbstid (antal dage) Andel i procent behandlet inden for tidsramme for 1. kvartal 2014 (tal fra 4. kvartal 2013) Ændring i procentpoint Antal forløb i 1. kvartal 2014 (tal fra 4. kvartal 2013)
Hjerte-
klap-
sygdom
Samlet tid til
invasiv
behandling

33

44 (32)

12

57 (25)

Stabile hjerte-kramper Samlet tid til
invasiv
behandling

35

43 (59)

-16

115 (111)

Stabile hjerte-kramper Udrednings-
periode,
invasiv
behandling
under udredning

12

62 (59)

3

284 (313)

Ustabile hjerte-kramper Henvisnings- og
udrednings-
periode,
invasiv behandling
under udredning

2

77 (80)

-3

472 (402)

Ustabile hjerte-kramper Henvisnings- og
udrednings-
periode,
diagnose bekræftet

2

76 (79)

-3

1073 (891)

Ustabile hjerte-kramper Forberedelse til invasiv
behandling

7

40 (40)

0

1012 (82)

Kilde: Tabellen er baseret på SSI-data fra monitoreringen af hjertepakkeforløb for 2. kvartal 2014


Sidst opdateret 06-03-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |