Skip navigation


Sundhedsminister taler ved dementtopmøde

04-11-2014
NYHED - Demens er på dagsordenen, når Nick Hækkerup i dag deltager i en konference sammen med en lang række aktører og politikere for at diskutere visioner, mål og politik på demensområdet.

Op imod 90.000 danskere har demens. Og stadig flere rammes af en demenssygdom, der vender op og ned på livet for dem, der bliver syge og deres pårørende.

Et værdigt liv for de demente er blandt andet det, der skal diskuteres på topmødet i dag, som er arrangeret af Demensalliancen. En alliance, som består af Ældre Sagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og Alzheimerforeningen.

Deres vision er blandt andet at sætte dialog og handling i gang mellem alle de kræfter i Danmark, der har viden om demens. For Danmark skal være et foregangsland på demensområdet, så ingen mennesker med demens eller pårørende står alene med sygdommen.

Og det er et super godt initiativ, mener sundhedsministeren. Det handler nemlig om at udvikle visioner for, hvordan man skaber det bedst mulige liv for dem, som rammes af demens.

”Det er en stor ulykke at blive dement, både for det menneske, som mister hukommelsen og evnen til at tage vare på sig selv, men også for de familiemedlemmer, der ikke længere kan genkende en mor, en bedstefar eller en gammel ven”, siger Nick Hækkerup og fortsætter:

”Vi skal skabe tryghed og værdighed i tilværelsen for de mennesker, der bliver ramt af demens og deres pårørende. Og for at kunne styrke vilkårene for demente, kræver det samarbejde mellem for eksempel socialområdet og sundhedsområdet”.

På sundhedsområdet har man med satspuljeaftalen netop valgt at støtte demensområdet med 19 millioner kroner ved at videreføre Nationalt Videnscenter for Demens, som blandt andet forsker, udvikler og formidler viden på demensområdet i Danmark.

”Der er brug for mere forskning på demensområdet, så vi kan finde frem til, hvordan vi bedst muligt skaber et værdigt liv for de demente og deres pårørende,” siger Nick Hækkerup.

Derudover vil regeringen bruge omkring 120 millioner kroner på, at mennesker med demens får en bedre hverdag. De demente skal blandt andet have bedre boliger, de pårørende til demente i egen bolig skal aflastes bedre, og medarbejderne skal uddannes bedre i at give netop den omsorg, som den enkelte behøver.


Sidst opdateret 07-11-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |