Skip navigation


Ny strategisk alliance skal sparke gang i sundhedsforskningen

26-09-2013
PRESSEMEDDELELSE – Repræsentanter fra forskningsverdenen, patientforeningerne, erhvervslivet og sundhedsvæsnet samles i et nyt forum, der i fællesskab skal sparke gang i sundhedsforskningen og komme med anbefalinger til, hvordan Danmark bedst muligt kan bruge oplysninger i de nationale sygdomsregistre og den nationale biobank til at udvikle nye og forbedrede behandlinger til gavn for patienterne.

Under navnet Strategisk Alliance for Register og Sundhedsdata (STARS) har sundhedsminister Astrid Krag nedsat et nyt stående udvalg, som skal være med til at sætte turbo på sundhedsforskningen herhjemme.

Det nye udvalg skal bl.a. inddrages i udrulningen af vækstplanens initiativer med til at udvikle en national strategi for adgang til sundhedsdata og etablere én effektiv indgang til nationale sundhedsdata, som gør det nemmere for forskere fra offentlige forskningsinstitutioner og private virksomheder at omsætte de mange statistiske oplysninger til forskningsresultater og i sidste ende nye og forbedrede sundhedsvæsnet og behandlingsmulighederne.

”I Danmark har vi en lang tradition for at indsamle statistiske oplysninger om danskerenes sundhed og sygdomme, og vi råder over nogle af verdens bedste nationale sundhedsregistre og en relativt ny national biobank. Det har man ikke i mange andre lande, og derfor har vi en helt unik mulighed for at forske og udvikle nye behandlingsformer til gavn for patienterne. Det skal vi udnytte, for det kan få afgørende betydning for mange syge mennesker og i sidste ende betyde, at vi kan redde og forlænge liv”, siger sundhedsminister Astrid Krag.

Udover at skabe bedre behandlingsmuligheder håber sundhedsministeren også, at det nye udvalg kan bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser. For ved at stille registeroplysninger til rådighed, vil flere danske og udenlandske virksomheder givetvis i endnu højere grad end i dag sætte gang i forskningsaktiviteter o.l. i Danmark, som vil give arbejdspladser.

”Der er uden tvivl et vækstpotentiale i vores registerdata. Derfor har regeringen også som led i sin vækstplan netop indgået en aftale med Venstre, Konservative og Liberal Alliance om at afsætte 17 mio. kr. til at skabe én effektiv indgang til sundhedsregistrene, så vi kan skabe bedre muligheder for at udnytte forsknings-, udviklings- og erhvervspotentialet i de danske sundhedsdata”, siger Astrid Krag.

Sundhedsministeren understreger samtidig, at forskningen ikke må ske på bekostning af data- og patientsikkerheden.

”Jeg er meget opmærksom på de udfordringer, vækstplanen på sundhedsområdet aktualiserer i forhold til beskyttelsen af persondata. Vi må ikke glemme patient- og datasikkerheden og give køb på den tillid, som patienterne har til vores sundhedsvæsen. Derfor har vi også sammensat udvalget, så både regioner, kommuner, patientforeninger, forskningsverden og erhvervslivet er repræsenteret”, forklarer Astrid Krag og fortsætter:

”Ved at sammensætte udvalget på den måde kan medlemmerne tage aktuelle spørgsmål op om eksempelvis data- og patientsikkerhed. Og samtidig kan mine embedsmænd og jeg bruge udvalget til at få kvalificeret rådgivning om relevante problemstillinger, der er forbundet med at stille sundhedsdata til rådighed for forskningsverdenen, erhvervslivet og sundhedsvæsnet”.

Fakta om STARS:
Strategisk Alliance for Registre og Sundhedsdata har til formål at sikre national dialog, gennemsigtighed og koordinering vedrørende indsamling, kvalitet, bearbejdning og formidling af data for sundhedsområdet og tilgrænsende sektorer til brug for forskning, analyse, dokumentation og drift af sundhedsvæsnet. 

Helle Ulrichsen, der bl.a. har været direktør i Region Hovedstaden, er udpeget som formand for det nye udvalg, som får repræsentanter for følgende organisationer: 

 • Danske Regioner
 • Kommunernes Landsforening
 • Danske Universiteter
 • Lægeforeningen
 • Lægevidenskabelige selskaber
 • Dansk Epidemiologisk Selskab
 • Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Dansk Sygeplejeråd
 • Danske Patienter
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Den Nationale Videnskabsetiske Komité
 • Dansk Industri
 • Lægemiddelindustriforeningen
 • Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
 • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse  

Yderligere oplysninger:
Særlig rådgiver Allan Wessel, tlf.: 50 74 34 61.
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.


Sidst opdateret 26-09-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |