Skip navigation


Haarder lancerer ny vækstdagsorden

15-11-2010
PRESSSEMEDDELELSE - Sund Vækst skal give bedre behandling i sundhedsvæsnet og samtidig styrke den økonomiske vækst.

Med 9 nye initiativer vil indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder nu sætte gang i en ny vækstdagsorden på sundhedsområdet - Sund Vækst. Ministeren vil bl.a. lave klarere vejledning for gennemførelse af kliniske forsøg, udvide rammerne for sundhedsinnovation i regionerne og styrke markedsføringen af Danmark som Sund Vækst klynge

 

De 9 Sund Vækst initiativer:  

1.    Afdækning af industriens forventninger til fremtidens samarbejde med hospitalerne

2.    Afdækning af muligheden for etablering af knudepunkter for samarbejdet mellem industrien og hospitalsforskerne (One-Stop-Shops)

3.    Udarbejdelse af en fælles vejledning for forberedelse af klinisk forskning

4.    Forenkling af lovgrundlaget for de videnskabsetiske komitéer

5.    Afdækning af muligheden for etablering af fælles it-platform for anmeldelse af kliniske forsøg til myndighederne

6.    Fælles national portal for annoncering af kliniske forsøg

7.    Styrket incitament til anvendelse af IKT og telemedicin

8.    Stærkere markedsføring af Danmark som Sund Vækst klynge

9.    Udvidelse af rammerne for sundhedsinnovation i regionerne


 

 

Arbejdet med Sund Vækst skal bl.a. fremme offentligt/privat samarbejde om forskning og innovation på sundhedsområdet, fordi det på en gang vil give endnu bedre kvalitet i det danske sundhedsvæsen og styrke den økonomiske vækst på et område, hvor dansk erhvervsliv har store potentialer.   

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder udtaler:   

”Danmark er i den internationale elite både inden for velfærdsteknologi, lægemiddelforskning og biotek. Det skal vi værne om, for det er til gavn for danske patienter og for dansk eksport. Vi skal fra politisk side være klar til at sikre, at forskning og innovation på sundhedsområdet kan gennemføres let og ubureaukratisk i Danmark, så vi kan fastholde hospitalsforskernes engagement og dermed virksomhedernes lyst til at bedrive forskning og innovation i Danmark”   

Med Sund Vækst vil ministeren sætte fokus på vilkårene for offentligt/privat samarbejde om forskning og innovation på sundhedsområdet. Lægemidler er Danmarks eksportvare og forventes i år at udgøre 50 mia. kr. En stigning på 20 pct. i forhold til sidste år. Samtidig er Danmark i top 3 på verdensplan når det gælder kvaliteten af den kliniske forskning og ligeledes blandt de førende lande inden for udvikling af it-løsninger til sundhedsvæsnet.   

Den position vil Bertel Haarder bevare:   

”Der er ingen tvivl om, at vores internationale førerposition er under pres især fra Asien. Det vil være skidt for Danmark, hvis de videnstunge arbejdspladser fra sundhedsindustrien flytter ud af landet. Derfor er der behov for politiske initiativer, og derfor handler vi nu”. 
 

I forbindelse med lanceringen af Sund Vækst dagsordenen nedsætter ministeren en Task Force for Sund Vækst, som ledes af Nils Strandberg Pedersen, direktør på Statens Serum Institut og bestyrelsesformand på Københavns Universitet. I første omgang skal Task Forcen igangsætte de 9 initiativer, men vil løbende kunne igangsætte yderligere initiativer. 

Kontakt: Pressemedarbejder Martin Deichmann tlf. 72 26 94 14, Mobil 40 82 06 37,  mde@im.dk


Sidst opdateret 15-11-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |