Skip navigation


159 mio. kr. til sundhedsforskning – satsning på stamceller og forebyggelse

06-11-2009
PRESSEMEDDELELSE

Regeringen har indgået aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsmidler for 2010–2012.

Aftalen betyder, at der afsættes 159 mio. kr. til forskning på sundhedsområdet i 2010–2012. Midlerne udmøntes inden for strategiske temaer, og der kommer fokus på bl.a. forskning inden for sygdomsforebyggelse og stamcelleområdet.

Midlerne til forebyggelsesforskning skal understøtte viden om, hvilke tiltag der fremmer sund livsstil og skaber en mere sund adfærd og mere sunde vaner. Dermed skal midlerne bidrage til at sikre flere gode leveår til befolkningen.

Midlerne til stamcelleforskning skal understøtte etableringen af et nationalt stamcellecenter på højt internationalt niveau, som kan indgå i tæt samarbejde med private forskningsmiljøer samt førende forskningsmiljøer i udlandet.

Minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen udtaler i forbindelse med aftalen:

"Jeg er godt tilfreds med, at sundhedsområdet er blevet tildelt så mange penge i denne omgang. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg de sidste to år har ønsket at styrke forebyggelsesområdet. For to måneder siden offentliggjorde vi en handlingsplan for forebyggelse, og nu er der også afsat forskningsmidler til området. De to ting rimer rigtig godt med hinanden.

Styrkelsen af stamcelleforskning har jeg personligt gjort mig til talsmand for i gennem det seneste års tid, så jeg er naturligvis meget glad for, at det er lykkedes at finde penge til området. For stamcelleforskerne gælder det nu om at finde sammen, så der kan skabes et center, som sikrer mest mulig god forskning for pengene".

Mere om Globaliseringsaftale 2009 samt faktaark om bl.a. stamcelleforskning her.

Kontakt
Pressemedarbejder Martin Deichmann, mde@sum.dk, tlf. 40 82 06 37


Sidst opdateret 02-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |