Skip navigation


Sundhedsforskningen skal styrkes med nyt samarbejdsforum

03-07-2008
PRESSEMEDDELELSE - Dansk sundhedsforskning er kendetegnet ved høj produktivitet og høj publikationsaktivitet. Kvaliteten af dansk sundhedsforskning hører til i verdenseliten – men der er plads til forbedring. Det viser rapporten "Dansk Sundhedsforskning – Status og Perspektiver", som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse offentliggør i dag.

Dansk sundhedsforskning er kendetegnet ved høj produktivitet og høj publikationsaktivitet. Kvaliteten af dansk sundhedsforskning hører til i verdenseliten – men der er plads til forbedring. Det viser rapporten ”Dansk Sundhedsforskning — Status og Perspektiver”, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse offentliggør i dag.

Rapporten indeholder 15 konklusioner om dansk sundhedsforsknings muligheder og udfordringer for fremtiden. Konklusionerne kommer på baggrund af et omfattende kortlægningsarbejde, som er udført i samarbejde mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, universiteternes sundhedsvidenskabelige fakulteter og regionerne.

Minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen udtaler i forbindelse med offentliggørelsen:

Rapporten viser, at vi har god grund til at være stolte af de resultater, som danske sundhedsforskere leverer. Danske sundhedsforskere er med til at placere Danmark på det internationale landkort, og vi skal værne om den talentmasse, vi har på de danske universiteter og sygehuse. Det kan vi gøre ved at styrke samarbejdet mellem sundhedsforskningens aktører endnu mere end i dag. 

Derfor vil jeg tage initiativ til at etablere et Nationalt Samarbejdsforum for Sundhedsforskning, hvor en bred kreds af sundhedsforskningens aktører vil deltage, og hvor vi skal fastholde og udvikle samarbejdet om sundhedsforskningen.

Samtidig skal vi imødekomme fremtidens udfordring med at fastholde og rekruttere dygtige forskere. Her må vi se nærmere på, hvordan vi kan fremme karrieremulighederne for de unge forskere på de danske universiteter og hospitaler.”

For yderligere information, kontakt pressemedarbejder Marie Louise Poulsen-Hansen på tel.: 25 27 56 22

Læs rapporten "”Dansk Sundhedsforskning — Status og Perspektiver” her:

 


Sidst opdateret 21-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |