Skip navigation


Kommuner får 27,5 mio. kr. til rygestop for storrygere

04-09-2014
PRESSEMEDDELELSE – 27 kommuner får økonomisk støtte til rygestoptilbud til storrygere, der gerne vil holde op med at ryge.

For nogle mennesker er rygning blevet så gammel og indgroet en vane, at den kan være meget svær at vinke farvel til, selvom de gerne vil stoppe med at ryge. Og mange er direkte afhængige af tobakken.

Faktisk er det over halvdelen af rygerne i Danmark, der helst ville være fri for cigaretterne, og blandt dem, der ryger mest, er der langt flere mennesker med kort eller ingen uddannelse.

Som en del af indsatsen mod ulighed i sundhed vil regeringen nu give en ekstra hånd til dem, der ryger allermest, og som har sværest ved at stoppe. Med nye midler fra Sundhedsministeriet skal 27 kommuner være med til at hjælpe storrygere med at holde op med at ryge.

"Det er jo helt urimeligt, at uligheden i sundhed i dag er så stor, at dem med kortest uddannelse får langt færre sunde og raske leveår end dem med længst uddannelse. Vi ved også, at rigtig mange af dem, der ryger allermest, virkelig gerne vil lægge cigaretterne på hylden. Dem vil vi gerne give en ekstra hjælp," siger sundhedsminister Nick Hækkerup.

I de nye rygeindsatser er der fokus på, at sygehuse, praktiserende læger og kommuner skal samarbejde tættere om at hjælpe de rygere, der ønsker at kvitte tobakken.

Det betyder blandt andet, at den praktiserende læge eller sygehusafdelingen kan henvise en patient direkte til det kommunale rygestoptilbud. Og at rygerne også har mulighed for at få betalt rygestopmedicin, hvis en læge vurderer, at det er gavnligt for patienten at kombinere rygestopkurset med eksempelvis nikotinplastre eller tyggegummi.

Regeringen har sat pengene af til de kommunale rygestopindsatser som et af flere initiativer, der skal være med til at mindske uligheden i sundhed.

Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder Katrine Kirch Kirkegaard, tlf.: 50 96 50 69.

Sådan fordeles puljepengene

Kommuner(r) Beløb i kr.
Skanderborg 1.070.000
Fredericia 1.200.000
Hjørring 1.300.000
Kalundborg 1.340.000
Vordingborg 1.300.000
Sønderborg, Haderslev, Tønder og Aabenraa 3.410.000
Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerlands 3.680.000
Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern,
Lemvig og Struer
5.950.000
Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup,
Ishøj, Vallensbæk, Tårnby og Dragør
8.250.000

Fakta om danskernes rygevaner
 • Den seneste rygevaneundersøgelse fra 2013 viser, at 17 pct. af den voksne danske befolkning (over 16 år) ryger dagligt, mens 6 pct. ryger lejlighedsvist.  
   
 • Der er tre-fire gange så mange storrygere blandt de kortest uddannede som blandt de længst uddannede.
   
 • I 2012 røg 13 pct. af danskere med en lang videregående uddannelse dagligt, mens andelen af danskere uden erhvervsuddannelse, der røg dagligt, var 22 pct. I 2010 var 4 pct. med en lang videregående uddannelse storrygere, mens andelen af storrygere uden erhvervsuddannelse var 17 pct. 
   
 • 50-70 pct. af de danskere, der ryger, ønsker at stoppe. Af denne gruppe angiver ca. 38 pct., at de gerne vil have hjælp og støtte fra eget netværk til rygestop. 
   
 • 22 pct. af dem, der ryger dagligt, vil gerne anvende rygestopmedicin, hvis de skal gøre et forsøg på at holde op med at ryge. For storrygere er tallet ca. 27 pct.
   
 • Det vurderes, at ca. 60 pct. af alle storrygere er tobaksafhængige. Rygestopmedicin kan kun afhjælpe den fysiske afhængighed, dvs. lindre abstinenser og tage toppen af rygetrangen, men den har ingen effekt på den psykiske, sociale eller vanebetingede afhængighed.


Sidst opdateret 04-09-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |