Skip navigation


Sundhedsministeren: Lovforslag er en markant forbedring for stofmisbrugere

30-10-2014
NYHED – "Det her lovforslag er et væsentlig fremskridt for stofmisbrugere, der er motiverede for at komme i behandling. Og det gælder både dem, som kommer i social stofmisbrugsbehandling, og dem, der tilbydes lægelig stofmisbrugsbehandling," siger sundhedsminister Nick Hækkerup.

Folketinget har i dag 1. behandlet et lovforslag, der skal give stofmisbrugere bedre rettigheder.  

Med lovforslaget får stofmisbrugere, der tilbydes social stofmisbrugsbehandling, ret til en lægesamtale. Den ret har de ikke i dag. De misbrugere, som tilbydes lægelig stofmisbrugsbehandling – dvs. substitutionsbehandling – ser allerede i dag en læge, så for dem vil lægesamtalen ikke være ny. Men det vil være nyt, at lægesamtalen skal finde sted inden for en bestemt tidsfrist.

Kommunerne forpligtes nemlig til at tilbyde en lægesamtale inden stofmisbrugsbehandlingen, som skal indledes senest 14 dage efter, stofmisbrugerne har henvendt sig for at få hjælp.

Som noget nyt får stofmisbrugere også mulighed for frit at vælge et andet behandlingstilbud end det, kommunen har henvist til.

Sundhedsminister Nick Hækkerup er tilfreds med, at stofmisbrugerne får styrket deres rettigheder:

"Det er svært at slippe ud af et stofmisbrug, og det er vigtigt, at vi fra samfundets side kan hjælpe de mennesker, som ønsker at komme i behandling for deres misbrug. Jeg er derfor tilfreds med, at vi med det her lovforslag styrker indsatsen overfor nogle af de svageste i vores samfund", siger Nick Hækkerup.

Læs 'Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed' (L 34) på Folketingets hjemmeside 

Lovforslaget er en opfølgning på satspuljeaftalen for 2014, hvor regeringen og satspuljepartierne blev enige om at prioritere behandlingsindsatsen på stofmisbrugsområdet og i den forbindelse afsatte 6 millioner kroner årligt fra 2015 til stofmisbrugere, der ønsker at komme i behandling.

De nye regler forventes at træde i kraft 1. januar 2015.

Fakta om social og lægelig stofmisbrugsbehandling
De fleste stofmisbrugere, der indleder et behandlingsforløb, indskrives i social stofmisbrugsbehandling.

Den sociale stofmisbrugsbehandling, der bl.a. kan bestå af motiverende samtaler, psykoterapeutisk behandling og psykosocial rådgivning, kan forestås af flere forskellige faggrupper. I dag møder stofmisbrugeren altså ikke nødvendigvis en læge i sit behandlingsforløb.

Hvis en stofmisbruger ønsker at komme i substitutionsbehandling, dvs. behandling med afhængighedsskabende medicin, eksempelvis metadon eller buprenorphin, er det derimod en forudsætning, at vedkommende har haft en lægesamtale.


Sidst opdateret 30-10-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |