Skip navigation


Sundhedsminister: Ny lov styrker indsatsen over for de svageste i samfundet

19-12-2014
NYHED - Folketinget har i dag enstemmigt vedtaget et lovforslag, der giver stofmisbrugere hurtigere og bedre adgang til stofmisbrugsbehandling. Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Sundhedsminister Nick Hækkerup siger efter vedtagelsen:

"De nye regler styrker indsatsen over for de svageste i samfundet, og jeg er meget tilfreds med, at loven blev vedtaget i dag. Det er en ulykkelig situation at være havnet i et stofmisbrug, og nu kan vi som samfund tilbyde hurtig hjælp til de mennesker, der ønsker at komme i behandling."

De fleste stofmisbrugere, der indleder et behandlingsforløb, indskrives i social stofmisbrugsbehandling. Den sociale stofmisbrugsbehandling kan forestås af flere forskellige faggrupper og kan bestå af bl.a. motiverende samtaler, psykoterapeutisk behandling og psykosocial rådgivning. Derfor møder stofmisbrugere ikke nødvendigvis en læge i deres behandlingsforløb, som det ser ud i dag. Men fra 1. januar 2015 får misbrugere, der tilbydes social stofmisbrugsbehandling, som noget nyt ret til en lægesamtale senest 14 dage efter, de har henvendt sig for at få hjælp.

De misbrugere, der tilbydes lægelig stofmisbrugsbehandling – dvs. substitutionsbehandling – ser allerede i dag en læge, men det er nyt for dem, at kommunerne skal tilbyde lægesamtalen indenfor 14 dage.

Med den nye lov får stofmisbrugere også mulighed for frit at vælge et andet behandlingstilbud end det, kommunen har henvist til.

Læs 'Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed' (L 34) på Folketingets hjemmeside 

I satspuljeaftalen for 2014 blev regeringen og satspuljepartierne enige om at prioritere behandlingsindsatsen på stofmisbrugsområdet, og i den forbindelse afsatte de 6 millioner kroner årligt fra 2015 til stofmisbrugere, der ønsker at komme i behandling.  Den netop vedtagne lov er en opfølgning på aftalen.


Sidst opdateret 18-02-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |