Skip navigation


Storrygere får hjælp til rygestop for 42 millioner kroner

08-04-2014
PRESSEMEDDELELSE – Over halvdelen af rygerne i Danmark vil helst være fri for cigaretterne. Med en pulje på 42 millioner kroner vil sundhedsministeren derfor give en særlig hjælpende hånd til de danskere, der ryger mest, og som har sværest ved at stoppe.

Rigtig mange rygere er gennem de seneste 10 år blevet ex-rygere, og det er i dag kun 17 procent af den danske befolkning, der ryger dagligt. Til gengæld er der blandt dem, der stadig tænder en smøg hver dag, langt flere med en kort uddannelse end med en lang. Nærmere bestemt er der tre-fire gange så mange storrygere blandt de kortest uddannede som blandt de længst uddannede.

Som led i sundhedsministerens ønske om at gøre en indsats for særligt udsatte grupper i samfundet – herunder dem med korte eller ingen uddannelse, som generelt lever kortere – bliver der nu målrettet 42 millioner kroner til storrygere.

"Der er en markant skævhed her. Det er helt tydeligt, at borgere med kort uddannelse er overrepræsenteret blandt storrygerne, hvilket også betyder, at de er langt mere udsatte over for de alvorlige sygdomme, som rygning kan forårsage. Den ulighed bliver vi nødt til at knække, og derfor er midlerne i den her pulje målrettet storrygerne", siger sundhedsminister Nick Hækkerup.

Puljen på 42 millioner kroner skal gå til både en informationskampagne og til to ansøgningspuljer, der henvender sig til henholdsvis kommuner og patientforeninger, sundhedsfaglige organisationer og andre foreninger.

"Det er helt afgørende, at vi får sat nogle helt konkrete initiativer i gang, der kan hjælpe den gruppe af borgere, der gerne vil stoppe med at ryge, men som ikke har haft held til det endnu. Der kan være tidspunkter i folks liv, hvor de er særligt motiverede i forhold til rygestop, eksempelvis ved sygdom eller graviditet – dér skal vi være bedre til at støtte et rygestop", forklarer Nick Hækkerup.

Den største bid af den samlede pulje, 27,5 millioner kroner, vil blive udmøntet i en ansøgningspulje til kommunerne.

For at få del i den skal kommunerne indgå samarbejder med sygehuse og praktiserende læger – et samarbejde, der skal sikre hurtig og smidig opsporing og henvisning af storrygere, der gerne vil holde op med at ryge. Kommunerne får også mulighed for at finansiere nikotinprodukter til de rygere, der ønsker det, og hvor det vurderes relevant. 

Yderligere oplysninger:
Særlig rådgiver Søren Lippert, tlf.: 23 23 00 03.
Pressemedarbejder Katrine Kirch Kirkegaard, tlf.: 50 96 50 69.

Fakta om danskernes rygevaner
 • Den seneste rygevaneundersøgelse fra 2013 viser, at 17 pct. af den voksne danske befolkning (over 16 år) ryger dagligt, mens 6 pct. ryger lejlighedsvist.
   
 • Der er tre-fire gange så mange storrygere blandt de kortest uddannede som blandt de længst uddannede.
   
 • I 2012 røg 13 pct. af danskere med en lang videregående uddannelse dagligt, mens andelen af danskere uden erhvervsuddannelse, der røg dagligt, var 22 pct. I 2010 var 4 pct. med en lang videregående uddannelse storrygere, mens andelen af storrygere uden erhvervsuddannelse var 17 pct.
   
 • 50-70 pct. af de danskere, der ryger, ønsker at stoppe. Af denne gruppe angiver ca. 38 pct., at de gerne vil have hjælp og støtte fra eget netværk til rygestop.
   
 • 22 pct. af dem, der ryger dagligt, vil gerne anvende rygestopmedicin, hvis de skal gøre et forsøg på at holde op med at ryge. For storrygere er tallet ca. 27 pct.
   
 • Det vurderes, at ca. 60 pct. af alle storrygere er tobaksafhængige. Rygestopmedicin kan kun afhjælpe den fysiske afhængighed, dvs. lindre abstinenser og tage toppen af rygetrangen, men den har ingen effekt på den psykiske, sociale eller vanebetingede afhængighed. 

 

Fakta om puljen

De 42 millioner kroner er afsat med 6,0 millioner kroner i 2014 og 12,0 millioner kroner årligt i perioden 2015-2017.

Midlerne fordeles således:

 1. 8 millioner kroner til en central informationskampagne med lokale informationsindsatser, der kan bidrage til at understøtte kommunernes rygestopindsats.
    
 2. 33 millioner kroner til en todelt ansøgningspulje:
   
  1. 27,5 millioner kroner til en primær ansøgningspulje målrettet kommuner (kommunepuljen), der indgår formaliserede samarbejder med sygehuse og praktiserende læger.
    
  2. 5 millioner kroner til en sekundær pulje målrettet patientforeninger, organisationer mv.
    
  3. 0,5 millioner kroner til kick-off møder, midtvejsmøder og konferencer for de kommuner, patientforeninger m.v., der tildeles støtte.
    
 3. 1 millioner kroner til evaluering.


Sidst opdateret 08-04-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |