Skip navigation


Smertepatienter får rådgivningslinje

05-09-2013
NYHED – Sundhedsminister Astrid Krag vil hjælpe de mere end 800.000 voksne danskere, der lider af hyppige eller kroniske smerter. De får nu for første gang en rådgivningslinje, hvor de kan søge støtte og gode råd.

Det anslås, at flere end 800.000 voksne danskere lever med hyppige eller kroniske smerter, og for mange af dem bliver smerterne en stor belastning for deres hverdags- og arbejdsliv. Hidtil har der ikke været et særligt tilbud til smerteramte, som søger råd og vejledning om deres tilværelse med smerter, og i Foreningen Af Kroniske Smertepatienter (FAKS) har man oplevet en øget efterspørgsel på hjælp og rådgivning.

Nu kan disse patienter endelig se frem til at få deres egen rådgivningslinje, Smertelinjen. Sundhedsminister Astrid Krag har nemlig valgt at afsætte midler til at etablere en telefonrådgivning målrettet de kroniske smertepatienter:

”Mange af de mennesker, der lider af hyppige eller kroniske smerter, går rundt med deres problemer meget længe, før de søger hjælp. De har ofte svært ved at få hverdagen til at fungere med smerterne, men de ved ikke, hvor de kan få hjælp. Jeg håber, at Smertelinjen kan blive et attraktivt tilbud til de smerteramte, der har brug for en støtte og nogen at spørge til råds,” siger sundhedsminister Astrid Krag.
 
Ifølge FAKS handler de typiske henvendelser fra smertepatienter om medicin og behandling, om genoptræning og lindring og ikke mindst om tilknytningen til arbejdsmarkedet. Men også på det sociale og psykiske plan oplever mange smerteramte at blive påvirket. For at rumme de mange forskellige temaer i rådgivningen, bliver den kommende telefonrådgivning sammensat af en bred vifte af fagligheder. Her vil telefonopkaldet blive besvaret af enten en socialrådgiver, en psykolog, en smertesygeplejerske, en fysioterapeut eller en smertelæge – alle sammen frivillige kræfter. Og også frivillige, som selv er smertepatienter.
 
Det bliver FAKS, der i samarbejde med den nystiftede interesseorganisation SmerteDanmark vil stå for driften af Smertelinjen, og det er planen, at den skal betjenes 12 timer ugentligt af frivillige. Finansieringen sker gennem Sundhedsministeriets pulje til analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler, og Smertelinjen modtager fra 1. januar 2014 en driftsbevilling på 240.000 kr. samt et engangsbeløb på 140.000 kr. til opstartsudgifter.
 
”Telefonrådgivningen er et rigtig positivt tiltag, som har været meget efterspurgt, og som jeg tror, vil komme mange patienter til gode. Men den skal naturligvis ikke gøre det ud for egentlig behandling af de smerteramte, der har behov for specialiseret smertebehandling. Derfor har vi også sidste år tilført regionerne ekstra midler til at styrke indsatsen,” siger sundhedsministeren.
 
Der blev med satspuljeaftalen sidste efterår afsat 67 mio. kr. i perioden 2013-2016 og herefter 15 mio. kr. årligt til at styrke indsatsen for borgere med langvarige og kroniske smerter, bl.a. gennem en kapacitetsudvidelse af smertecentrene og efteruddannelse af praktiserende læger.


Sidst opdateret 05-09-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |