Skip navigation


Nyt skoleprojekt skal give sundere voksne

05-09-2013
NYHED - "Mange gode og dårlige vaner bliver tilegnet allerede fra barnsben. Derfor er det vigtigt, at vores børn lærer, at man skal bevæge sig hver dag, og motiveres til at være fysisk aktive. Det kan et skoleprojekt, som 'Styr på Sundheden' være med til", siger sundhedsminister Astrid Krag, der kickstarter projektet 6. september med et besøg på Grønnemose Skole.

De senere år er der blevet flere overvægtige børn og unge. Det vurderer kommunale sundhedsplejersker, kommunallæger og sundhedskonsulenter i en rundspørge. Og det er da også et faktum, at op mod hvert femte barn i dag kæmper med vægten.

En del af forklaringen på stigningen i antallet af tykke børn skal findes i børnenes fysiske aktivitetsniveau. Børn og unge får ganske enkelt ikke bevæget sig tilstrækkeligt i hverdagen, og mange efterlever ikke anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen om, at børn og unge dagligt skal være fysisk aktive i mindst 60 minutter. I gennemsnit bevæger de 7-17-årige sig således kun 30 minutter om dagen.
 
Det skal et nyt stort sundhedsprojekt på 20 skoler rundt om i Danmark være med til at ændre på. Eleverne skal tilegne sig mere viden om sundhed, og motion skal være en integreret del af skoleskemaet. Og sundhedsministeren ser store perspektiver i at bruge skolen til at styrke folkesundheden:

"Vi forældre har naturligvis et stort ansvar for, at vores børn får sunde vaner og får viden om sund kost og vigtigheden af at få motion. Men børnene opholder sig også mange timer i skolen hver dag, og derfor er det helt naturligt at bruge lidt af skoletiden på at give børnene sundere vaner", siger Astrid Krag og fortsætter:

"Der er også det med folkeskolen, at der er elever fra alle sociale lag. Og derfor kan skolerne spille en central rolle i arbejdet med at udjævne uligheden i sundhed, som ofte grundlægges allerede, mens børnene er små. Vi kan eksempelvis se, at socialt udsatte børn er mindre fysisk aktive end andre børn, og at færre deltager i de idrætsaktiviteter, de gerne vil. Det er utrolig ærgerligt, specielt når vi ved, at overvægtige børn også tit bliver overvægtige som voksne og dermed har større risiko for at få alvorlige følgesygdomme som f.eks. diabetes. Jeg håber derfor, at et projekt som det her kan lægge kimen til, at børn fra alle sociale lag bliver sundere som voksne".

Sundhedsministeren kickstarter projektet fredag den 6. september, når hun kl. 11 besøger Grønnemose Skole i Gladsaxe for bl.a. at se, hvordan de yngste klassetrin arbejder med sundhed og motion.

Fakta om 'Styr på sundheden'
Projektet skal både skabe en bevægelseskultur, der får eleverne op af stolene hver dag, og give lærerne et stærkt redskab i den obligatoriske sundhedsundervisning.

'Styr på sundheden' arbejder ud fra præmissen om, at sundhed ikke skal dikteres med en løftet pegefinger, men erfares med egen krop. Eleverne skal således både have viden om og erfaringer med sundhed, der kan omsættes i handling og gøre dem bedre i stand til at træffe sunde valg i livet.

Frem til og med skoleåret 2016/17 skal elever på 20 folkeskoler rundt om i landet arbejde målrettet med sundhed.

Projektet gennemføres af Dansk Skoleidræt.

Læs mere om projektet på www.styrpåsundheden.dk


Sidst opdateret 05-09-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |