Skip navigation


Nye stoffer bliver hurtigt forbudte

30-10-2013
NYHED – Danmark er helt i front med forbud, når der dukker nye farlige stoffer op på markedet. Fra i dag bliver endnu to helt nye stoffer forbudte i Danmark – som det første land i Europa.

’5F-Apinaca’ og ’5F-PB-22’.

Det lyder nok som sort snak for de fleste. Og sådan bliver det formentlig også ved med at være, for med et nyt forbud, der træder i kraft i dag, er det navnene på to forbudte euforiserende stoffer. Forbuddet mod de to stoffer træder dermed i kraft i Danmark som det allerførste land i EU – kun få måneder efter, at Sundhedsstyrelsen har fået kendskab til dem. Og sundhedsminister Astrid Krag er glad for, at Danmark i det hele taget reagerer hurtigt, når der dukker stoffer op, der kan være farlige.

”Vi skal beskytte borgerne bedst muligt over for farlige stoffer, og derfor er det vigtigt, at vi altid er up-to-date med udviklingen af nye stoffer. Unge mennesker, som jo ofte er de mest eksperimenterende, skal ikke lære de her stoffer at kende, fordi de er sundhedsskadelige og farlige. Derfor er det utrolig positivt, at vi kan indføre forbud, før de nye stoffer rigtigt når at sprede sig på markedet,” siger Astrid Krag.

Opfindsomheden er ellers stor blandt fremstillere af nye stoffer, for ved at ændre en lille smule i den kemiske sammensætning i et eksisterende og forbudt stof, har man pludselig et nyt stof, som ingen kender, og som derfor ikke umiddelbart er omfattet af de gældende forbud. Sådan ser virkeligheden i hvert fald ud i mange andre lande. 

Men sundhedsminister Astrid Krag gjorde det med en lovændring sidste år muligt at forbyde hele grupper af ensartede stoffer med ét forbud, og det betyder, at selv når indholdssammensætningen bliver justeret for at omgå et forbud, så kan hammeren alligevel falde prompte i det danske system.

Siden lovændringen er 10 forskellige stofgrupper blevet forbudt i Danmark, og i dag bliver én af disse grupper, phenethylamin-gruppen, ligeledes udvidet for at kunne omfatte flere nye stoffer.


Sidst opdateret 30-10-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |