Skip navigation


24 mio. kr. til behandling af svært overvægtige børn og unge

19-06-2013
PRESSEMEDDELELSE – Flere og flere danske børn og unge er overvægtige, og det kan få store konsekvenser for deres sundhed og trivsel. Derfor slår sundhedsminister Astrid Krag nu en pulje på 24 mio. kr. op, som skal forbedre behandlingen i regioner og kommuner.

Antallet af danskere med svær overvægt er steget markant de sidste 25 år, og stigningen ses også blandt små og store børn. I dag er cirka hver femte barn i Danmark overvægtigt, og antallet af svært overvægtige er også voksende.
Overvægt hos børn fører ofte til følgesygdomme og øget risiko for at blive overvægtig som voksne. Derfor vil sundhedsminister Astrid Krag sørge for, at samarbejdet mellem regioner og kommuner bliver forbedret i forbindelse med behandlingen af overvægtige børn og unge.

”Den start, vi giver vores børn på livet, er utrolig vigtig, fordi den også i høj grad kommer til at præge deres voksentilværelse. Derfor er det vores job som forældre, som samfund og som politikere at sikre det bedst mulige udgangspunkt for et langt og sundt liv for børnene,” siger sundhedsminister Astrid Krag.

Overvægt hos børn og unge har både fysiske og psykiske konsekvenser for den enkelte. Børnene kan bl.a. opleve at blive drillet eller mobbet, og nogle får lavere selvværd og ringere livskvalitet. Samtidig kan børn og unge med svær overvægt få fysiske komplikationer allerede i barndommen, såsom forstadier til type 2-diabetes, forhøjet blodtryk, smerter, astma eller forringet leverfunktion. Og da overvægtige børn ofte også bliver overvægtige som voksne, har de større risiko for at få f.eks. hjertekarsygdomme og type 2-diabetes som voksne. 

”Børn, der vokser op med store vægtproblemer, møder ofte både helbredsmæssige og sociale problemer i deres liv. Så hvis vi kan hjælpe overvægtige børn og deres familier med at lægge dårlige vaner og usund livsstil på hylden, vil det være en stor gevinst for deres fremtid,” siger ministeren.

I regioner og kommuner landet over findes der allerede en del tilbud til overvægtige børn, men de er i dag meget forskellige, og nogle af dem er tidsbegrænsede.  Derfor skal puljen på de 24 mio. kr. være med til at gøre behandlingstilbuddene mere ensartede og udbrede behandlingsmodeller, som har et særligt fokus på tæt samarbejde mellem sygehus og barnets eller den unges hjemkommune.

Puljen på de 24 mio. kr. blev afsat i forbindelse med sidste års satspuljeaftale. Den kan søges frem til 16. september af regioner og kommuner i fællesskab. 

I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på en lang række forskellige faktorer, herunder at behandlingstilbuddet er familieorienteret og involverer barnets nære familie, at det har fokus på mad og måltider samt på fysiske såvel som sociale trivselsaspekter.

Forebyggelsespakkerne er tilgængelige på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder Katrine Kirch Kirkegaard, tlf.: 50 96 50 69 


Sidst opdateret 09-07-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |