Skip navigation


Lægeordineret heroin bliver tilbudt i pilleform

12-07-2013
NYHED – På landets fem heroinklinikker kan brugerne snart fravælge sprøjten og i stedet sluge en pille, når de modtager behandling med lægeordineret heroin. Sundhedsministeriet og KL er netop blevet enige om finansieringen af en udvidelse, som udover pillerne også indeholder gratis transport til og fra klinikkerne.

Sprøjte eller ingenting. Sådan har tilbuddet hidtil lydt, når brugerne mødte op to gange dagligt i en af landets fem heroinklinikker. Men nu bliver det snart muligt også at få en pille, når man er i heroinbehandling. Sundhedsministeren og KL har netop forhandlet en udvidelse på plads, der skal imødekomme efterspørgslen fra både brugere og klinikpersonale.

”Den ordning, vi har i dag, er rigtig god og hjælper uden tvivl nogle ellers hårdt belastede mennesker til en mere tryg og stabil hverdag. Men så længe vi kun har kunnet tilbyde heroin til sprøjte, er der nogle mennesker, der ikke har passet ind i ordningen, og som ellers kunne have gavn af den,” siger sundhedsminister Astrid Krag.

Siden 2010 har det med finansiering fra satspuljepartierne været muligt at modtage heroinbehandling på fem landsdelsklinikker landet over, og erfaringerne har indtil videre været positive. De fem klinikker i hhv. København, Glostrup, Odense, Esbjerg og Aarhus har i dag ca. 200 brugere i behandling.

I Sundhedsstyrelsen foretog man i 2012 en vurdering af, om det var sundhedsfagligt forsvarligt at udvide ordningen med alternative indtagelsesmetoder udover det nuværende tilbud om sprøjteheroin. Efter vurderingen af heroin i næsespray, til rygning og i tabletform anbefalede Sundhedsstyrelsen, at man udvidede ordningen til også at omfatte heroin i tabletform.

Anbefalingen var bl.a. begrundet med, at man med pillerne bl.a. kunne imødekomme heroinbrugere, som har så beskadigede vener, at det ikke længere er muligt at sprøjte, eller heroinbrugerne, som aldrig har sprøjtet sig, men fx har brugt rygeheroin. Pillerne har samtidig den fordel, at de har færre skadesvirkninger end ex rygeheroin.

”For nogle af de personer, der får lægeordinereret heroin, er sprøjten ikke den bedste metode. Måske har de stukket sig gennem mange år og har helt ødelagte blodårer, eller måske har de aldrig tidligere stukket sig. De skal jo ikke tvinges på sprøjten, blot fordi de skal i behandling. Ordningen skal netop ikke gøre ondt værre, men derimod være med til at reducere de skader, der er forbundet med heroinindtaget,” siger Astrid Krag.

Samtidig med udvidelsen med piller bliver det også muligt for brugerne af ordningen at få betalt transporten til og fra klinikken.

Den nuværende ordning blev etableret i 2010 med en aftale mellem alle Folketingets satspuljepartier, og den finansieres med en permanent bevilling på 66 mio. kr. årligt. Udvidelsen med heroinpiller og gratis transport vil blive realiseret inden for de allerede bevilligede midler.


Sidst opdateret 04-10-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |