Skip navigation


Sundhedsministeren vil styrke hjælpen til forældre og deres nyfødte

19-04-2013
PRESSEMEDDELELSE - De senere år er der sket en stigning af antallet af nyfødte, som genindlægges på sygehusene de første par uger efter fødslen. For at modvirke udviklingen vil alle familier, der udskrives inden for tre dage efter fødslen, fremover blive tilbudt et besøg af en sundhedsplejerske få dage efter, de er kommet hjem.

I 2007 blev 617 spædbørn indlagt på landets sygehuse pga. dårlig trivsel, fejlernæring og spiseproblemer inden for de første 28 dage. I 2011 var tallet steget til 1.098.

Det er en uheldig udvikling mener sundhedsminister Astrid Krag, der derfor som led i regeringens kommende sundhedspolitiske udspil lægger op til, at styrke den kommunale sundhedsplejes indsats i de første dage, efter familierne er kommet hjem fra sygehuset.

”Det bliver stadig mere almindeligt, at mødre og deres nyfødte kommer hurtigt hjem fra sygehusene, efter de har født. For langt de fleste familier er det helt uproblematisk, og både forældre og spædbørn trives”, siger sundhedsministeren og fortsætter:

”Men samtidig kan vi desværre se, at der er sket en stigning i antallet af nyfødte, der genindlægges, bl.a. fordi mødrene har problemer med at få gang i amningen. Derfor vil vi nu styrke indsatsen over for mødre og deres nyfødte, så de nybagte familier kan få en god og tryg start på deres nye tilværelse.”

For at imødegå udviklingen bliver alle familier, der bliver udskrevet inden for 72 timer efter fødslen, og hjemmefødende, fremover tilbudt et barselsbesøg af en sundhedsplejerske på 4.-5. dagen efter fødslen.

Hjemmebesøgene vil bl.a. give forældre mulighed for at stille spørgsmål og få hjælp og rådgivning om amning o.l., og samtidig får sundhedsplejerskerne mulighed for at følge op på, hvordan barnet trives, om amningen fungerer mv.

I dag er det udelukkende ambulant fødende og hjemmefødende, der får tilbudt besøg af sundhedsplejersken på 3. dagen og 5. dagen. Kvinder, der har været indlagt 1-2 døgn på sygehusene, er ikke omfattet af tilbuddet om de tidlige besøg.

 

I 2011 blev 42.434 børn – ca. 73 pct. af alle nyfødte – udskrevet inden for 72 timer efter fødslen.

Regeringen vil samtidig som led i det kommende sundhedspolitiske udspil afsætte 40 mio. kr. til at styrke svangreomsorgen over for sårbare familier.

Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger for svangreomsorg forventes at blive udsendt 1. juni 2013.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78


Sidst opdateret 19-04-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |