Skip navigation


Nyt forebyggelsescenter slår dørene op

05-04-2013
PRESSEMEDDELELSE – Et nyt center, Center for Forebyggelse i Praksis, skal hjælpe kommunerne med at styrke forebyggelsesindsatsen. Centeret åbner officielt i dag.

Kommunerne gør allerede en stor indsats for at skabe sunde rammer og tilbud til borgerne, men det er nødvendigt i endnu højere grad at styrke forebyggelsen for at undgå, at så mange bliver syge fremover.

Derfor slår KL og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fredag dørene op til Center for Forebyggelse i Praksis. Centeret skal fungere som et slags rejsehold, der skal hjælpe kommunerne med at implementere Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. En vigtig opgave bliver derfor at tilbyde rådgivning og holde temadage, hvor kommunerne kan få ny viden og dele erfaringer.

”For at danskerne kan leve sundere og længere, skal vi styrke forebyggelsesindsatsen der, hvor borgeren er til daglig. Det er derfor positivt, at kommunerne med det nye forebyggelsescenter kan få støtte til arbejdet med blandt andet at øge sundheden i daginstitutioner, skoler og ældreplejen landet over. Og jeg er sikker på, at kommunerne kan gøre en forskel for borgerne, og at centret med afsæt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker kan bidrage til at indfri det store potentiale, som de har for at forebygge sygdom og fremme sundheden i befolkningen,” siger sundhedsminister Astrid Krag.

KL’s formand Erik Nielsen glæder sig også over, at kommunerne nu får god hjælp til at styrke forebyggelsesindsatsen:

”Med forebyggelsespakkerne har kommunerne fået et redskab til prioritering af indsatsen og nogle konkrete anbefalinger om, hvor der bør sættes ind. Men det er klart, at der er et stykke vej fra anbefalinger på papir til den faktiske efterlevelse i praksis. Det er i høj grad glædeligt, at ministeriet med bevillingen til det nye center anerkender de udfordringer, der kan være i implementeringen af anbefalingerne og giver os mulighed for at hjælpe kommunerne med det,” siger KL’s formand.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bevilliget 13 millioner kroner til det nye center, som bliver en selvstændig enhed i KL.

Centeret åbner officielt fredag den 5. april ved en reception, der bl.a. bliver markeret med taler af Astrid Krag, minister for sundhed og forebyggelse, Jens Peter Hegelund Jensen, direktør i Silkeborg Kommune, Vibe Klarup Voetmann, direktør i Psykiatrifonden og formand for Frivilligrådet samt KL’s formand Erik Nielsen.

Receptionen finder sted i KL-Huset på Weidekampsgade 10, 2300 København S fra klokken 15-16.30. Journalister er velkomne.

Læs mere om Center for Forebyggelse i praksis

Yderligere informationer:
KL: Leder af Center for Forebyggelse i Praksis Tine Curtis,
tlf.: 33 70 33 93,
tcu@kl.dk

KL: Pressekonsulent Line Oxholm Thomsen, tlf.: 3370-3536, lnt@kl.dk

Ministeriet for sundhed og forebyggelse: Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78,
tbw@sum.dk


Sidst opdateret 06-05-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |