Skip navigation


Fire kommuner får støtte til bedre seksualundervisning

25-04-2013
PRESSEMEDDELELSE – Kommunerne skal tilbyde en bedre og mere ensartet seksualundervisning i skolerne. Derfor får fire kommuner nu støtte til at afprøve en model, hvor man på skolerne bl.a. udnævner nøglepersoner, der får ansvaret for seksuel sundhed.

Der skal mere styring og planlægning ind i skolernes seksualundervisning, og undervisningen skal gøres mere ensartet over hele landet. Undersøgelser har nemlig vist, at kvaliteten i seksualundervisningen varierer fra kommune til kommune, og derfor udmønter sundhedsministeren nu en pulje på 2,8 mio. kr. til fire kommuner, der skal afprøve en ny model for seksualundervisning.

”Seksualundervisningen i skolerne er meget vigtig – ikke blot for at undgå kønssygdomme og uønskede graviditeter, men også fordi den kan bidrage til den generelle trivsel. Eleverne skal kende deres egne grænser og respektere andres – i alle henseender. Det er noget af det, som seksualundervisningen kan bidrage til, og derfor har vi fokus på, at seksualundervisningen bliver endnu bedre og mere ensartet landet over,” siger sundhedsminister Astrid Krag.

De fire kommuner får nu midler til at afprøve en række initiativer, som tager udgangspunkt i bl.a. Holstebro Kommunes erfaringer. Modellen fra Holstebro Kommune læner sig op af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om seksuel sundhed. Det betyder bl.a., at man har udarbejdet kommunale læseplaner og udpeget nøglepersoner på de enkelte skoler med det samlede ansvar for seksuel sundhed.

De 2,8 mio. kr. blev afsat i forbindelse med satspuljeaftalen for 2012-2015, og formålet med puljen er at afprøve og udbrede modellen til andre kommuner.

De fire udvalgte kommuner er Odsherred, København, Silkeborg og Odder. De skal i projektperioden frem mod 2015:

  • Etablere et tæt tværfagligt samarbejde mellem lærere og sundhedspleje

  • Udpege og kompetenceudvikle nøglepersoner på skolerne, der skal være ressourcepersoner for seksualundervisningen

  • Udvikle en fælles kommunal læseplan eller vejledning for seksualundervisningen

Læs mere om puljen her 

 

Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder Katrine Kirch Kirkegaard, tlf.: 50 96 50 69.


Sidst opdateret 25-04-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |