Skip navigation


Regeringen giver 13 mio. kr. til nyt forebyggelsescenter

29-11-2012
Et nyt center skal give kommunerne gode råd og praktisk hjælp i deres indsats for at gøre forebyggelsesarbejdet mere effektivt og ensartet. Regeringen støtter etableringen af KL’s center ’Forebyggelse i praksis’ med 13 mio. kr.

Danskerne skal leve et længere og sundere liv. Derfor lancerer regeringen nu i samarbejde med KL et nyt initiativ, der skal give kommunerne bedre rådgivning i deres arbejde med den forebyggende sundhedsindsats – centeret ’Forebyggelse i praksis’.
 
Centeret bliver en selvstændig enhed i KL og skal bl.a. fungere som et rejsehold, der kan tage ud i landet og hjælpe kommunerne med deres forebyggelsesarbejde. 
 
"Kommunerne spiller en nøglerolle i forebyggelsesindsatsen, fordi de er tæt på borgerne i dagligdagen. Og fra regeringens side vil vi gerne understøtte det store arbejde, som kommunerne gør på forebyggelsesområdet. Derfor giver vi nu 13 millioner kroner til et nyt forebyggelsescenter, der skal hjælpe kommunerne med at integrere sundhed i daginstitutioner, skoler, ældreplejen og andre relevante steder," siger sundhedsminister Astrid Krag.
 
Siden kommunerne overtog ansvaret for den borgerrettede og dele af den patientrettede forebyggelse i 2007, er der sket en stor udvikling på området. Kommunerne er godt i gang med forebyggelsesindsatsen, og næsten alle har vedtaget tværgående sundhedspolitikker med mål for borgeres sundhed. Og der er mange gode eksempler på konkrete indsatser, hvor sundhed er tænkt ind i indsatsen på tværs af kommunens områder.

Men kommunerne er forskellige og har ikke samme forudsætninger for at arbejde med forebyggelse. Og det gør det svært at finde en retning for den borgerrettede forebyggelsesindsats. Sundhedsstyrelsen har derfor udarbejdet en række forebyggelsespakker til kommunerne om alt fra mad og indeklima til rygning og mental sundhed med faglige anbefalinger, som man ved virker. Og med det nye forebyggelsescenter har kommunerne god mulighed for at forankre forebyggelsespakkerne og dermed skabe en mere ensartet og effektiv forebyggelsesindsats. 
 
"Kommunerne har et stort ansvar for at skabe rammer, der gør det lettere at leve sundt. Der er et stort potentiale i at arbejde sundhedsfremmende alle de steder, hvor kommunerne møder borgerne.  Siden 2007 har kommunerne haft fokus på opgaven, men der er behov for i større udstrækning at fokusere på det, vi ved virker, og på at få det til at virke i praksis også. Derfor er vi rigtig glade for forebyggelsespakkernes anbefalinger, som netop bygger på den bedste viden på området. Og vi er glade for, at regeringen med bevillingen på 13 millioner kroner vil hjælpe kommunerne til at få indsatserne til at virke i praksis", siger KL’s formand Erik Nielsen.

Det forventes, at KL vil være klar med den nye rådgivningsfunktion omkring årsskriftet 2012/13.

FAKTA OM FOREBYGGELSESCENTRET
Det nye center skal bidrage til, at flere kommuner på en god måde implementerer og forankrer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.
 
Det skal bl.a. ske gennem rådgivning, kompetenceopbygning og videns- og erfaringsopsamling.
 
Målet er, at der skabes større ensartethed og højere kvalitet i kommunernes samlede sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats.
   
Yderligere oplysninger:
Pressechef Thomas Bille Winkel, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tlf.: 40 91 98 78,
tbw@sum.dk .
 
Pressekonsulent Line Oxholm Thomsen, tlf.: 33 70 35 36, Kommunernes Landsforening,
lnt@kl.dk.


Sidst opdateret 14-12-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |