Skip navigation


Forebyggelsespakker skal sikre danskerne et længere og sundere liv

29-06-2012
PRESSEMEDDELELSE – Nye anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker sætter fokus på, hvordan kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats kan bidrage til en gunstig udvikling i danskernes sundhed og reducere ulighed i sundhed.

Opsøgende indsats, kommunale mål på alkoholområdet og fokus på mental sundhed og trivsel i kommunens sundhedsindsatser. Det er nogle af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens nye forebyggelsespakker, der peger på, hvilke redskaber og indsatser kommunerne kan tage i brug i deres sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag fem forebyggelsespakker om tobak, alkohol, fysisk aktivitet, mental sundhed og seksuel sundhed.

Kommunerne er tæt på borgerne og har derfor en unik mulighed for at skabe rammer og tilbud, som kan bidrage til at fremme danskernes sundhed. Flere kommuner har vedtaget sundhedspolitikker med mål for deres borgeres sundhedstilstand og der er mange gode eksempler på konkrete indsatser, hvor sundhed er tænkt ind i politikker på andre områder, f.eks. i jobcentrene, på værestederne og i byplanlægningen.

Tanken bag forebyggelsespakkerne er at give kommunerne et vidensbaseret værktøj, som kan inspirere til at målrette forebyggelsesmidlerne til de områder, hvor vi ved, noget virker, og stoppe indsatser, der ikke virker. Pakkerne skal således bruges til prioritering og kvalitetssikring af det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i kommunerne, så det sikres, at danskerne får mest mulig sundhed for pengene. Samtidigt har pakkerne fokus på indsatser, som kan reducere ulighed i sundhed.

Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag udtaler

Sundhedsstyrelsen giver med disse forebyggelsespakker kommunerne et vigtigt bidrag til en stærk og offensiv forebyggelsespolitik. Det er afgørende for regeringen, at vi sammen lægger større vægt på at forebygge sygdomme og fremme sundhed. Regeringen kommer i efteråret med nationale mål for danskernes sundhed, og jeg er derfor glad for, at Sundhedsstyrelsen nu leverer disse pakker med anbefalinger, som kommunerne kan gøre brug af i tilrettelæggelsen af deres forebyggende arbejde. Forebyggelsespakkerne er dét værktøj, kommunerne burde have fået allerede den gang, man med kommunalreformen krævede mere fokus på sundhed i kommunerne.”

Adm. Direktør for Sundhedsstyrelsen Else Smith udtaler

Vi håber, at forebyggelsespakkerne vil være med til at fastholde sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse på den kommunale dagsorden, og at de vil blive anvendt i kommunernes planlægning og kvalitetsudvikling af forebyggelsesarbejdet fremover. Pakkerne er også en hjælp til samarbejdet om forebyggelse på tværs af sektorer. Pakkerne vil også bidrage til et styrket samarbejde med de praktiserende læger og sygehusene, og dermed bl.a. sikre, at borgerne henvises til de rette tilbud i kommunerne. Målet er, at borgerne kan forvente en forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats af høj kvalitet, uanset hvor de bor i landet.”

Alle forebyggelsespakker er tilgængelige elektronisk på Sundhedsstyrelsens hjemmeside http://www.sst.dk/forebyggelsespakker og trykte publikationer kan rekvireres fra Rosendahls-Schultz Distribution sundhed@rosendahls-schultzgrafisk.dk  fra midten af juli 2012.


Sidst opdateret 07-08-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |