Skip navigation


Regeringen indkalder til forhandling om revision af rygeloven

08-02-2012
PRESSEMEDDELELSE - Regeringen indkalder til forhandling om revision af rygeloven

Fungerende minister for sundhed og forebyggelse Pia Olsen Dyhr har inviteret Folketingets partier til et møde om revision af rygeloven. Mødet finder sted onsdag den 8. februar 2011 klokken 13 i Udenrigsministeriet.

Samtidig fremlægger regeringen et oplæg til revision af lov om røgfri miljøer. Revisionen er en vigtig del af regeringens arbejde for at styrke forebyggelsen og vil primært indeholde stramninger for så vidt angår børn og unge.

Med det fremlagte udspil lægger regeringen op til, at de røgfri miljøer yderligere skal udbredes.

Regeringens udspil indeholder seks punkter:

  • Aldersgrænsen for rygning på uddannelsesinstitutioner hæves fra 16 til 18 år
  • Totalt rygeforbud både indendørs og udendørs for børn og unge på børneinstitutioner, skoler, efterskoler, ungdomsuddannelser og døgninstitutioner
  • Kun udendørs rygning på uddannelsesinstitutioner for unge over 18 år
  • Kriminalforsorgen skal have mulighed for at forbyde rygning i opholdsrum, der anvendes af indsatte som besøgsrum
  • Forbud mod at ryge i arbejdslokaliteter, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen
  • Fordobling af de gældende bødestørrelser ved overtrædelser

Det fremgår af den gældende lov, at den skal revideres i folketingsåret 2011-12.

Loven bygger på en aftale om indsatsen for røgfri miljøer, indgået i 2006 mellem S, SF, EL, V, DF og K.

Formålet med lov om røgfri miljøer er at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning. Hertil kan en mere restriktiv lovgivning medvirke til at reducere andelen af dagligrygere – herunder blandt børn og unge.

Baggrunden for rygeloven er bl.a. risikoen for kræft, hjertesygdomme og luftvejslidelser, forårsaget af bl.a. passiv rygning. Hvert år er op mod 2.000 dødsfald relateret til passiv rygning i Danmark.

Se oplæg til revision af lov om røgfri miljøer (lov nr. 512 af 6. juni 2007)  

Yderligere oplysninger

 

Særlig rådgiver Henrik Larsen, tlf. 50 84 48 66    


Sidst opdateret 12-03-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |