Skip navigation


Narkotikadødsfald skal undersøges nærmere

14-12-2012
PRESSEMEDDELELSE - Sundhedsministeriet har bevilget 2 mio. kr. til en undersøgelse, der skal afdække de nærmere omstændigheder ved overdosisdødsfald blandt stofmisbrugere. Undersøgelsen skal give ny viden og munde ud i konkrete forslag til, hvordan dødsfaldene kan forebygges.

Sidste år blev der registreret 285 narkotikarelaterede dødsfald i Danmark. Det er det højeste antal, som hidtil er registreret herhjemme. Og det skal der gøres noget ved, mener sundhedsminister Astrid Krag, som derfor nu vil hjælpe kommunerne med at få mere viden, der kan være med til at give svar på, hvordan dødsfaldene kan forebygges:     

 

”Indsatsen mod narkotikadødsfaldene er et helt afgørende i opgøret mod marginalisering, udstødelse og uværdige livsbetingelser. Men vi ved for lidt om de nærmere omstændigheder ved overdosisdødsfaldene. Og derfor bevilger jeg nu en 2 mio. kr. til en undersøgelse, der skal give kommunerne mere viden på området og munde ud i konkrete forslag til, hvordan vi kan forhindre, at så mange stofmisbrugere dør hvert år af en overdosis”, siger sundhedsministeren.   

 

Det er København, Aarhus og Odense Kommuner, der i tæt samarbejde med det norske forskningsinstitut ’Senter for Rus- og Avhengighedsforskning’ (SERAF), skal gennemføre undersøgelsen. SERAF har tidligere gennemført en tilsvarende undersøgelse, der bl.a. viste, at 2/3 af overdosisdødsfaldene i Oslo Kommune finder sted i stofmisbrugernes hjem.    

 

Som led i undersøgelsen vil alle narkotikadødsfald i de tre kommuner i perioden 2008-2011 blive gennemgået med henblik på at øge kendskabet til de faktorer, som fører til dødsfaldene.    

 

Undersøgelsen vil både bestå af en kvantitativ del i form af dataindsamling, hvor man krydser oplysninger fra relevante registre og foretager en manuel gennemgang af den enkelte afdødes eventuelle journaler i misbrugsbehandlingssystemet, i sygehusvæsenet og i socialforvaltningen. Og en kvalitativ del i form af interviews med ansatte, som har haft kontakt med de afdøde, og med misbrugere, som lever i de miljøer, hvor de afdøde har opholdt sig før dødsfaldet.    

 

Undersøgelsen, som forventes færdig midt i 2014, finansieres efter aftale med Enhedslisten med midler fra Sundhedsfremmepuljen.    

 

Yderligere oplysninger
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78. 


Sidst opdateret 14-12-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |