Skip navigation


Kommuner og skoler får støtte til rygestop blandt udsatte unge

17-12-2012
PRESSEMEDDELELSE – Antallet af helt unge rygere er reduceret gennem de sidste mange år, men udviklingen er gået i stå. Det er især udsatte børn og unge, der fortsat ryger. Derfor skal et nyt nationalt koncept og en lang række lokale projekter nu styrke bekæmpelsen af rygning blandt unge med socialt dårligere vilkår end deres jævnaldrende kammerater.

Mange års målrettet indsats for at begrænse rygning har haft stor effekt. Der er i dag langt færre rygere i Danmark end for 20 år siden – også blandt de unge. Men der er stadig alt for mange helt unge, der ryger, og det er særligt blandt unge med socialt dårlige vilkår. Skolebørnsundersøgelsen fra 2010 viste blandt andet, at andelen af daglige rygere blandt børn af forældre, der er på overførselsindkomst, er næsten 20 gange så stor, som blandt børn af forældre med lang uddannelse eller indflydelsesrige stillinger.

Regeringen og partierne bag satspuljeaftalen besluttede derfor med aftalen for 2012-2015 at afsætte 16 mio. kr. til udvikling og implementering af et nyt nationalt koncept, der skal hjælpe helt unge rygere med at holde op, og forbygge, at flere begynder. 

Sundhedsminister Astrid Krag siger:

”Det er tydeligt, at der en social slagside, når det kommer til rygning – ligesom der er i danskernes sundhed generelt. Derfor er det nødvendigt, at vi gør en målrettet indsats for at hjælpe unge med socialt dårlige vilkår med at holde sig fra cigaretterne. Det er et vigtigt led i vores samlede bestræbelser på at bekæmpe ulighed i sundhed.”

Det nye nationale koncept udvikles i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening, Astma-Allergi Danmark og Sund By Netværket.

Det nationale koncept forventes færdigudviklet til april. På denne baggrund skal en række kommuner og skoler rundt om i landet derfor i gang med at gennemføre lokale projekter. I alt 13 lokale projekter har nu fået bevilliget alle midler fra den ansøgningspulje, som Sundhedsstyrelsen slog op på baggrund af satspuljeaftalen.

Blandt de 13 projekter, der nu får støtte, er ni kommunalt baseret, mens fire er forankret hos institutioner for erhvervsrettede uddannelser eller Efterskoleforeningen.   

Fakta om ’Strategi for bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge’:

·          Regeringen og partierne bag satspuljeaftalen har i årene 2012-2015 afsat 16 mio. kr. til puljen ’Strategi for bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge’.

·          Af de 16 mio. kr. skal 3 mio. kr. bruges til at udvikle det nye nationale koncept, hvori metodeudvikling, kompetenceudviklingsforløb og materialer indgår, og til centrale aktiviteter på puljen, som f.eks. netværksmøder og en tværgående evaluering.
12,5 mio. kr. er øremærket til konkrete projekter, som kommuner erhvervsskoler eller sammenslutninger af erhvervsskoler/efterskoler har haft mulighed for at søge, mens de resterende 0,5 mio. kr. går til administration af puljen.

 

Ansøger

Bevilliget beløb kr.

Efterskoleforeningen

500.000

SOSU-Sjælland

500.000

EUC Sjælland + Køge Handelsskole

493.700

CELF erhvervsskoler

250.000

Greve, Køge, Faxe, Solrød og Stevns kommuner

3.319.400

Lyngby-Taarbæk Kommune

985.480

Randers Kommune

984.200

Norddjurs Kommune

999.500

Thisted Kommune

993.306

Esbjerg Kommune

951.000

Jammerbugt Kommune

599.000

Horsens Kommune

989.110

Silkeborg Kommune

1.000.000

I alt

12.564.696


Yderligere oplysninger
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, pressemedarbejder Katrine Kirch Kirkegaard, tlf. 50 96 50 69.
Sundhedsstyrelsen, projektleder Marie Asserhøj, tlf. 72 22 75 99.


Sidst opdateret 23-01-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |