Skip navigation


Danmark støtter EU-kamp mod stofferne

07-12-2012
PRESSEMEDDELELSE - Kampen mod narkotika er i dag på dagsordenen, når EU skal vedtage en ny samlet narkotikastrategi. Strategien bygger på en række hovedkonklusioner, der blev forhandlet på plads af justitsminister Morten Bødskov under det danske EU-formandskab.

I 2011 blev der i Europa opsporet 49 nye stoffer. Det er – for tredje år i træk – et rekordhøjt antal. I alt er der mellem 2005 og 2011 anmeldt over 164 nye ”designerdrugs” (psykoaktive stoffer), gennem det Europæiske Unions varslingssystem. Det viser en rapport fra november 2012 fra det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN).

Den markante stigning i antallet af nye stoffer er blandt andet på dagsordenen, når EU-landene i dag mødes i Bruxelles for at vedtage en ny narkotikastrategi. En narkotikastrategi, der langt hen af vejen bygger på konklusioner, som blev forhandlet på plads under det danske formandskab af justitsminister Morten Bødskov.

"Den hurtige udbredelse af nye stoffer repræsenterer et hastigt voksende marked, som om noget er grænseoverskridende. Med den nye strategi styrker vi samarbejdet om at bekæmpe dette marked blandt andet ved at skærpe fokus på internettet som distributionskanal. Derudover har vi i Danmark allerede taget det vigtige skridt, at vi har indført regler, der giver mulighed for forbud mod hele stofgrupper," siger justitsminister Morten Bødskov.                 

Tallene fra EONN’s seneste rapport viser da også, at antallet af onlinebutikker, der sælger de psykoaktive stoffer, er steget drastisk. I januar 2012 blev der således identificeret 693 onlinebutikker. Det er en stigning fra 314 i januar 2011 og 170 i januar 2010. 

 

En samlet indsats mod narkotika

EU’s nye narkotikastrategi skal gælde fra 2013-2020. Strategien fokuserer på fem hovedområder: reduktion af efterspørgslen, reduktion af udbuddet, koordinering mellem medlemslandene, internationalt samarbejde samt information, forskning, monitorering og evaluering. 

 

"Narkotika koster hvert år alt for mange menneskeliv - både i Danmark og i resten af EU. Og stofmisbrugere er en af de mest udsatte grupper, vi har i samfundet. Derfor er jeg glad for den nye narkotikastrategi, som blandt har fokus på, hvordan vi kan forebygge stofmisbrug. Den er ambitiøs og et godt eksempel på, hvordan vi i EU kan samarbejde på narkotikaområdet, samtidig med at vi tager hensyn til medlemslandenes forskelligheder”, siger sundhedsminister Astrid Krag.   

I forhold til at begrænse efterspørgslen omfatter strategien både almen og målrettet forebyggelse, tidlig indgriben, behandling, pleje, risiko- og skadesreduktion, rehabilitering, social reintegration, initiativer i fængselsmiljøer og tiltag til at sikre og forbedre kvalitet og standarder.

I forhold til at reducere udbuddet fokuserer strategien på samarbejde mellem myndighederne, informationsudveksling, fælles operationer og efterforskninger, og på koordinering af regionale projekter og bekæmpelse af ulovlig narkotika, der indføres i EU.

"Narkotikamarkedet i Europa er komplekst og dynamisk. Vi står over for nogle hårdkogte skruppelløse bagmænd, der tjener milliarder af kroner på deres ulovlige aktiviteter. Det er derfor helt nødvendigt, at vi i Europa står sammen om at håndtere problemet," siger justitsminister Morten Bødskov.

Fakta om psykoaktive stoffer:
Der bruges en række termer for at beskrive nye stoffer. I forbindelse med EU’s varslingssystem defineres et psykoaktivt stof som et narkotisk stof, der ikke er opført på listen under FN’s narkotikakontrolkonventioner fra 1961 og 1971, og som kan udgøre en trussel mod folkesundheden i lighed med de deri opførte stoffer.

Udtrykket »designer drug« kom frem i 1980’erne, samtidig med at sammensætninger af »ecstasy« (MDMA og andre) dukkede op på det ulovlige narkotikamarked. Det henviser til uregulerede psykoaktive stoffer, som er designet til at efterligne virkningerne af kontrollerede stoffer ved at ændre lidt på deres kemiske struktur med henblik på at omgå eksisterende kontroller.

Et andet benyttet udtryk er »herbal highs«, som understreger et produkts påståede naturlige oprindelse.

Forbud mod hele grupper af ensartede stoffer:
I Danmark er systemet med enkeltvise forbud mod euforiserende stoffer nu blevet suppleret med et system med forbud mod hele grupper af ensartede stoffer. Hensigten er at gøre det vanskeligere for bagmændene at skabe nye stoffer, som falder uden for forbuddet, ved blot at ændre lidt på molekylesammensætningen på allerede forbudte stoffer. Med bekendtgørelse nr. 778 af 4. juli 2012 om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer blev det derfor fastsat, at følgende stofgrupper kun må anvendes i medicinsk og videnskabeligt øjemed; Benzoylindol-gruppen,Cathinon-gruppen, Cyclohexylphenol-gruppen, Naphthoylindol-gruppen, Naphthoylpyrrol-gruppen, Naphthylmethylinden-gruppen, Naphthylmethylindol-gruppen, Phenethylamin-gruppen, Phenylacetylindol-gruppen samt Tryptamin-gruppen.

Yderligere oplysninger
Kommunikationschef Emil Melchior, Justitsministeriet, tlf.: 40 37 67 37.
Pressechef Thomas Bille Winkel, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tlf.: 40 91 98 78. 


Sidst opdateret 14-12-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |