Skip navigation


Aftale om en ny rygelov har fokus på børn og unge

22-04-2012
PRESSEMEDDELELSE - Regeringen (S, RV og SF) og Enhedslisten har indgået aftale om en markant styrket forebyggelsesindsats på tobaksområdet. Aftalen har særligt fokus på at sikre, at børn og unge ikke bliver udsat for rygningens skadelige konsekvenser.

Revisionen af loven om røgfri miljøer er et vigtigt element i en større og samlet forebyggelsesindsats på tobaksområdet med henblik på at reducere de sundhedsskadelige effekter ved rygning og passiv rygning. For regeringen er det afgørende at styrke forebyggelsesindsatsen - med særligt fokus på forebyggelse blandt børn og unge.

Minister for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag, udtaler:

”Jeg er utrolig glad for, at et ansvarligt flertal i Folketinget vil skabe markante forbedringer for danskernes sundhed. Regeringen søgte bred opbakning til at udbrede de røgfri miljøer yderligere især i forhold til børn og unge, som vi har en særlig forpligtelse til at hjælpe med at træffe sunde valg. Hvis vi kan holde de unge fra at gå i gang med at ryge, er vi kommet et vigtigt skridt videre i arbejdet for et sundere Danmark. Dette arbejde har oppositionen desværre ikke villet deltage i. Jeg vil derfor gerne kvittere for, at Enhedslisten er gået med og har taget et medansvar.”

Sundhedsordfører for Enhedslisten, Stine Brix, udtaler:

”Aftalen er et fornuftigt skridt i retning af at sikre især børn og unge en mere røgfri  hverdag. Samtidig er det vigtigt for os, at der er enighed om, at Danmark på EU-plan bl.a. skal arbejde for nye tiltag i forhold til tobaksindustriens brug af tilsætningsstoffer.” 

 

Den nye aftale vedrører en række områder:

 • Børn og unge

  • Totalt rygeforbud på institutioner for børn og unge under 18 år

  • Bødestørrelserne ved overtrædelse af forbud mod salg af tobak til unge under 18 år hævesAA

  • Regeringen fremsætter i 2012/13 forslag om krav til billedelegitimation til unge, samt til butikker om at skilte herom

 • Arbejdspladser

  • En skærpelse af rygeforbud på arbejdspladser – bl.a. forbud mod at ryge i arbejdslokaliteter i bygninger, der tjener som arbejdsplads for én person ad gangen

 • Regulering af tilsætningsstoffer

  • Enighed om at arbejde på EU-plan for bl.a. et europæisk forbud mod de såkaldte ”slikcigaretter” og en fælles europæisk liste over tilsætningsstoffer

 • Rygestop

  • Udnytte eksisterende kommunale rygestoptilbud mest effektivt – bl.a. igennem fokuserede tilbud, når borgerne er mest motiverede for rygestop, f.eks. i forbindelse med sygdom og graviditet.

  • Understøtte indsatsen i regioner, kommuner og almen praksis ved hjælp af en intensiv markedsføringsindsats for Stoplinien

  • Sprede de gode erfaringer med omkostningseffektive rygestoptilbud, så ressourcerne anvendes bedst muligt på landsplan

Den nye aftale er en revidering af den gældende lov om røgfri miljøer, der bygger på en aftale indgået den 21. november 2006 mellem S, SF, EL, V, DF og K. Loven trådte i kraft den 15. august 2007.

Link til "Aftale om en styrket forebyggelsesindsats på tobaksområdet og om rygestop"  (pdf-fil)

Yderligere oplysninger
Særlig rådgiver, Henrik Larsen, tlf. 50 84 48 66

Ordførere:
Stine Brix (EL), tlf. 61 62 54 93
Sophie Hæstorp (S), tlf.  61 62 45 82
Camilla Hersom (R), tlf. 61 62 51 63
Jonas Dahl (SF), tlf. 61 62 46 15


Sidst opdateret 22-04-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |