Skip navigation


Forbud mod farlige stoffer

12-10-2011
Pressemeddelelse - Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag sætter ind med forbud mod tre nye farlige stoffer. Formålet er at beskytte unge og forebygge skader.

Samtidig arbejder hun på at gøre det muligt at forbyde euforiserende stoffer gruppevis - og ikke kun enkeltvis som nu. 

 

I dag har minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag forbudt tre farlige euforiserende stoffer, nemlig 4-MEC, MPPP og N-ethylbuphedron. 

 

Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag siger:  

”Målet med forbuddet er at dæmme op for udbredelsen af de tre stoffer, før de fører til skader i Danmark. Med forbuddet vil vi beskytte især unge, som måske ikke er bevidst om risikoen, mod de farer, som er forbundet med at bruge stofferne. Målet er altså ikke at være efter stofbrugerne, men at gøre det vanskeligere at være bagmand og narkohandler.”  

 

Samme mål ligger bag arbejdet med at indføre forbud mod hele grupper af ensartede stoffer. Som loven er i dag, skal stofferne forbydes enkeltvis. Det betyder, at bagmænd og narkohandlere spekulerer i at ændre ganske lidt på molekylesammensætningen i allerede forbudte stoffer for på den måde hele tiden at skabe ”nye” stoffer, som kan sælges fuldt lovligt – selv om de nye stoffer er både farlige og til forveksling ligner de allerede forbudte stoffer.  

 

Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag siger:  

”Vi ved, at der blandt bagmænd og narkohandlere spekuleres i, at vi i dag kun kan forbyde stofferne enkeltvis og ikke gruppevis. Derfor er jeg indstillet på at færdiggøre det arbejde med gruppevise forbud, som min forgænger satte i gang. Målet er inden årets udgang at kunne fremsætte et lovforslag, som der forhåbentlig kan være bred enighed om i Folketinget.”  

 

Baggrund

Efter at have vurderet 4-MEC, MPPP og N-ethylbuphedron har Sundhedsstyrelsen indstillet, at stofferne, som alle tilhører stofgruppen cathinoner, forbydes. Sundhedsstyrelsen henviser bl.a. til, at brug af stofferne kan indebære væsentlig sundhedsmæssig risiko, herunder især risiko for psykiske komplikationer, forgiftning og ulykker samt evt. udvikling af afhængighed. 

 

For at kunne indføre gruppevise forbud skal lov om euforiserende stoffer ændres. Det skal fremgå, at ikke kun stoffer, som med sikkerhed har euforiserende egenskaber, kan forbydes, men også stoffer, som antages at have euforiserende egenskaber. 

 

Yderligere oplysninger
Specialkonsulent Lars Petersen, tlf. 72 26 95 80


Sidst opdateret 12-10-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |