Skip navigation


Støtte til cafe og sundhedsrum for narkomaner

16-03-2011
PRESSEMEDDELELSE - Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Harder har godkendt en bevilling til et sundhedsrum og cafe for stofmisbrugere på Vesterbro.

Narkomaner og beboerne på Vesterbro får nu glæde af en bevilling på 2,8 mio. fra den såkaldte Vesterbro-pulje. Pengene skal bruges til en cafe og et sundhedsrum for narkomaner drevet af herberget Mændenes Hjem.

Formålet med cafeen og sundhedsrummet er at sikre så værdige og rolige forhold for narkomanerne og beboerne i området som muligt. Her kan narkomanerne få en kop kaffe og samtidig få hjælp fra sygeplejersker – f.eks. til behandling af sår. Der kan også udleveres rene kanaler til narkomanerne.

”Cafeen og sundhedsrummet er et vigtigt bidrag til, at narkomanerne får så gode vilkår som muligt. Her kan de få en kop kaffe og en snak og samtidig have adgang til sundhedsfagligt personale, og det er meget værdifuldt”, siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

Bertel Haarder glæder sig over, at cafeen og sundhedsrummet efter en lidt turbulent fortid nu er i trygge hænder i et samarbejde mellem Mændenes Hjem og Københavns Kommune.  Københavns Kommune opsagde i oktober 2010 en driftsaftale med Dugnad Vesterbro om cafeen og sundhedsrummet, fordi budgetterne ikke blev overholdt, og fordi der var usikkerhed om, hvorvidt sundhedsrummet blev brugt til at tage stoffer, altså som fixerum.

”Jeg er meget tilfreds med, at Københavns Kommune og Mændenes Hjem er gået sammen om at løse denne svære og vigtige opgave. Vi skylder også beboerne på Vesterbro at gøre hvad vi kan for, at deres bydel er et godt og trygt sted – og også det bidrager cafeen og sundhedsrummet til”, siger Bertel Haarder.

Bevillingen sikrer, at cafeen og sundhedsrummet lever videre i hvert fald et halvt år endnu.

Derefter er der lagt op til, at Københavns Kommune og Mændenes hjem kan søge penge fra en ny pulje til sundhedsrum, som er blevet afsat af de såkaldte satspuljemidler.  Baggrund:  I 2006 blev fra Satspuljen givet penge til en særlig Vesterbro-pulje. En del af den pulje gik til projektet Dugnad, som i samarbejde med Københavns Kommune skulle drive et sundhedsrum og en cafe for narkomaner. Københavns Kommune opsagde i oktober 2010 samarbejdsaftalen med Dugnad, og dermed bortfald forudsætningerne for tilskuddet fra Vesterbro-puljen. I december indgik Københavns Kommune en ny samarbejdsaftale med Mændenes Hjem, og det er den aftale, som Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder nu  kvitterer for med bevillingen.

Det er regeringens politik ikke at tillade fixerum.

Yderligere oplysninger  
Pressechef Niels Ditlev, tlf. 72269414


Sidst opdateret 16-03-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |