Skip navigation


Stop for kapløb med narkobagmænd

07-07-2011
PRESSEMEDDELELSE – Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder har netop sendt et lovforslag i høring, som vil gøre det muligt at forbyde euforiserende stoffer gruppevis og ikke kun enkeltvis som nu. Det skal gøre det vanskeligere for bagmændene at udvikle nye lovlige stoffer ved blot at ændre ganske lidt på molekylesammensætningen i allerede forbudte stoffer. De nye stoffer, der indtil et forbud kan sælges lovligt, er som regel lige så farlige som de allerede forbudte stoffer.

I dag har indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder sendt et lovforslag i høring, som vil gøre det muligt at forbyde syntetiske stoffer, dvs. kemisk producerede narkotika, gruppevis.

Som loven er i dag, skal stofferne forbydes enkeltvis. Det åbner en dør på klem for, at producenterne og sælgerne af syntetiske stoffer spekulerer i at ændre ganske lidt i molekylesammensætningen i allerede forbudte stoffer for på den måde hele tiden at skabe ”nye” stoffer, som kan sælges fuldt lovligt – selv om de nye stoffer er både farlige og til forveksling minder om de allerede forbudte stoffer.

Med det nye lovforslag vil hele grupper af syntetiske stoffer med ét slag kunne forbydes.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Vi ved, at der er bagmænd, som spekulerer i at ændre bare lidt på molekylesammensætningen i de såkaldte syntetiske stoffer, så de på en måde hele tiden befinder sig et skridt foran i forhold til, hvilke stoffer myndighederne har nået at forbyde enkeltvis. Dette urimelige kapløb skal være slut. De nye stoffer er typisk lige så farlige som andre forbudte stoffer, og selvfølgelig skal det ikke være muligt at sælge et stof fuldt lovligt, som køberen er i overhængende fare for at få en psykose eller blive afhængig af. Det er derfor et vigtigt lovforslag, jeg netop har sendt i høring.”


For at kunne indføre gruppevise forbud mod syntetiske stoffer skal lov om euforiserende stoffer ændres, så ikke kun stoffer, som har euforiserende egenskaber – men også stoffer, som antages at have euforiserende egenskaber – kan forbydes.


Se lovforslaget (linker til høringsportalen)


Yderligere oplysninger
Specialkonsulent Lars Petersen, tlf. 72 26 95 80
Pressemedarbejder Marie Nyhus, tlf. 72 26 94 17

Sidst opdateret 07-07-2011
Læs også

Haarder forbyder 24 nye farlige stoffer

(10.03.11: pressemeddelelse)


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |