Skip navigation


Nye rapporter om undersøgelser af Thule-området offentliggjort

06-12-2011
PRESSEMEDDELELSE - De endelige afrapporteringer om undersøgelserne af jordforurening efter flystyrtet i 1968 i Thule-området er i dag blevet offentliggjort. Risø DTU og Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) under Sundhedsstyrelsen har stået for udarbejdelsen af rapporterne.

Risø DTU’s undersøgelser viser, at der i området omkring Narsaarsuk sydøst for Thulebasen (8 km syd for nedstyrtningsstedet) er en meget varierende plutoniumforurening. Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) har vurderet de stråledoser, der er forbundet med ophold i de forurenede områder, bl.a. fra indånding af ophvirvlet plutonium i luften. De vurderede stråledoser er meget små– mindre end stråledoserne fra baggrundsstrålingen. Statens Institut for Strålebeskyttelse vurderer derfor, at der ikke er nogen sundhedsmæssig risiko ved ophold i området, ligesom der ud fra et strålebeskyttelses- og sundhedsmæssigt synspunkt ikke er behov for oprensende foranstaltninger med den nuværende brug af området. 

Forureningen i Thule-området skyldes nedstyrtningen af et amerikansk bombefly på havisen i nærheden af Thule-basen i Grønland i 1968. Ved ulykken blev radioaktive stoffer fra de ødelagte kernevåben spredt med røg fra det brændende flybrændstof. Allerede i forbindelse med oprydningsarbejdet i 1968 efter flystyrtet og i det efterfølgende år blev der foretaget en række undersøgelser af forureningen af området af Risø DTU. Konklusionen var, at forureningsniveauet generelt var meget lavt.   

I 2003 blev der som i 1968 fundet forurening på landjorden ved fangstpladsen Narsaarsuk. Regeringen besluttede derfor efter aftale med Landsstyret at finansiere undersøgelser af forureningen på landjorden i Thule-området. 

Afrapporteringen består af to rapporter udarbejdet af Risø DTU, én rapport udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Strålebeskyttelse samt en fælles sammenfatning. Rapporten fra Risø er baseret på undersøgelser af indsamling af jordprøver og målinger i Thule-området i 2007 og 2008.   

Rapporterne kan findes via nedenstående links:   

Risø DTU’s rapporter (pdf-filer):
Thule - 2007 - Investigation of radioactive pollution on land, Risø-R-1781 (engelsk)

Spatial statistical analysis of contamination level of 241Am and 239Pu at Thule, North-West Greenland, JSA EnviroStat, Risø-R-1791 (engelsk)

Sundhedsstyrelsens rapport (pdf-filer):
Rapport på dansk
Rapport på grønlandsk
Rapport på engelsk

Fælles sammenfatning (pdf-filer):
Sammenfatning på dansk
Sammenfatning på grønlandsk
Sammenfatning på engelsk

Yderligere oplysninger
Kontorchef Katrine Schjønning, tlf. +4572 26 95 28 og mobil: +4525 27 56 32 eller email:ksc@im.dk, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Chefkonsulent Frank Sonne, tlf. +4572 54 43 30 og email: fms@mst.dk, Miljøstyrelsen 


Sidst opdateret 13-12-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |