Skip navigation


Unge under 18 skal ikke kunne købe stærk alkohol

26-03-2010
Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder fremsætter i dag et lovforslag, der foreslår at hæve aldersgrænsen for butikssalg af alkohol med en alkoholprocent på 7 og derover fra 16 til 18 år.

Efter forslaget vil unge over 16 år fortsat kunne købe øl med en alkoholvolumenprocent på 6,9 og derunder i butikkerne. Unge over 16 år vil fortsat også kunne købe alkoholsodavand, idet de fleste af disse produkter har en alkoholstyrke på under 7 procent. 

Lovforslaget er at understøtte, at danske unge udvikler bedre vaner i forhold til at nyde alkohol med måde. Det er en del af en samlet indsats for at forbedre unges alkoholvaner.

Af regeringens nationale handlingsplan for forebyggelse, som blev lanceret i oktober måned 2009 som en del af regeringens sundhedspakke fremgår, at:

• alle uddannelsesinstitutioner opfordres til at udarbejde og offentliggøre alkoholpolitikker, og dette vil blive understøttet af vejledningsmateriale fra Sundhedsstyrelsen til ledelserne på uddannelsesinstitutionerne.
• der er udarbejdet et katalog, som skal inspirere kommunerne til at anvende alkoholbevillingsnævnene til at reducere unges adgang til alkohol på udskænkningssteder, særligt udskænkningssteder i boligkvarterer og nær uddannelsesinstitutioner.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:
”Danske unge har noget nær verdensrekord i druk. De skal lære at omgås alkohol med måde til festlige lejligheder. Derfor laver vi en grænse, så de ikke kan købe stærk alkohol, som kan være vanskeligt at styre. Grænsen skal ses i sammenhæng med, at alle uddannelsesinstitutioner er blevet opfordret til at udarbejde en alkoholpolitik. En kombination af oplysning, klare regler for fester og begrænsninger på styrken skal være med til at grundlægge gode vaner. Jeg er bange for, at et decideret forbud blot vil betyde, at de unge drikker i skjul, hvor det kan være sværere at vejlede dem,” siger Bertel Haarder.

Med lovforslaget udmøntes et af initiativerne i regeringsprogrammet fra februar 2010, hvoraf det fremgår, at regeringen vil tage initiativ til en forhøjelse af aldersgrænsen fra 16 år til 18 år for køb af drikkevarer med en alkoholprocent på 7 og derover.Læs lovforslaget:
" Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år


Sidst opdateret 15-04-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |