Skip navigation


Laveste andel dagligrygere nogensinde

28-05-2010
PRESSEMEDDELELSE - Andelen af danskere, der ryger hver dag, er siden december 2008 faldet fra 23 pct. til 21 pct. Det viser en ny undersøgelse fra april 2010, som Sundhedsstyrelsen står bag. Det er den laveste andel dagligrygere, der er registreret nogensinde i en fuldt repræsentativ national undersøgelse. Den positive udvikling menes blandt andet at være resultatet af den nationale rygestopkampagne, som regeringen lancerede 1. oktober 2009, og som via tv-spots hen over efteråret og nytåret gav danskerne et barsk, men realistisk billede af de mange skadesvirkninger, rygning har på helbredet.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder er godt tilfreds med udviklingen:

"Det
er meget glædeligt, at der er færre dagligrygere. Vi har taget en række initiativer for at begrænse rygning og ikke mindst for at undgå, at børn og unge begynder at ryge. Blandt andet har regeringen hævet aldersgrænsen for køb af tobak til 18 år og hævet prisen på tobak, og med den nationale rygestopkampagne har vi via tv-spots råt for usødet fortalt om de kedelige konsekvenser ved rygning. Sundhedsstyrelsens seneste rygevaneundersøgelse tyder på, at indsatsen har båret frugt," siger han.

Undersøgelsen viser også, at der er sket et markant fald i andelen af storrygere, dvs. mænd og kvinder, der ryger mere end 15 cigaretter dagligt. Siden 2006 er andelen af storrygere således faldet fra 16 pct. til 12 pct. blandt mænd og fra 11 pct. til 9 pct. blandt kvinder.

"Vi
ved, at den form for kampagne, vi har kørt, virker og giver rygerne tilstrækkelig motivation til at gå i gang med et rygestop. Traditionelt har gruppen af storrygere jo været dem, vi har haft sværest ved at nå med kampagner, rygestoptilbud mv. Derfor glæder det mig særligt, at vi med netop denne noget barskere rygestopkampagne nu også har nået den hårde kerne af storrygere. Ikke mindst fordi vi ved, at en storryger gennemsnitligt lever mellem 9 og 10 år kortere end en, der aldrig har røget," siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

Ryge
stopkampagnen blev bl.a. bakket op af tilbud om rygestoprådgivning via StopLinien med henblik på at sikre, at rygere, der ønskede at holde med at ryge efter at have været eksponeret over for tv-spots eller andre medietiltag, havde adgang til yderligere information, rådgivning og konkrete rygestoptilbud.

Undersøgelsen er gennemført af Userneeds for Sundhedsstyrelsen i marts/april 2010 blandt 5319 danskere over 15 år. Undersøgelsen er gennemført via webbaseret interview og er vægtet, så den er repræsentativ i forhold til køn, alder, region og uddannelsesniveau. En detaljeret evaluering af kampagnen ventes færdig inden udgangen af august 2010.

Yderligere oplysninger
Pressemedarbejder i Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Martin Deichmann, tlf. 40 82 06 37
Centerchef Else Smith, Sundhedsstyrelsen, tlf. 72 22 77 60

Sidst opdateret 28-05-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |