Skip navigation


Unge under 18 år skal ikke kunne købe stærk alkohol

05-05-2010
PRESSEMEDDELELSE - Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder er i dag blevet enig med et bredt flertal i Folketinget om at indføre en alkoholgrænse på 16,5 procent for salg af alkohol til unge under 18 år. Dermed kan de fortsat købe øl og vin, mens det ikke vil være tilladt at sælge hedvin og spiritus til unge under 18 år.

Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre er blevet enige om at fremsætte et ændringsforslag, således at alkoholprocenten sættes til 16,5 procent for salg af alkohol til unge under 18 år. Alkoholgrænsen skal ses i sammenhæng med en øget oplysningsindsats og højere afgift på alkoholsodavand.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Jeg er glad for, at et meget bredt flertal bakker op om at begrænse unges adgang til stærkere alkohol. Det er afgørende, at alkoholgrænsen går hånd i hånd med oplysning om alkoholens skadelige virkninger og uheldige konsekvenser, bl.a. ved at ungdomsuddannelserne laver en alkoholpolitik. Jeg vil meget kraftigt opfordre uddannelserne til at gå i gang med at lave en alkoholpolitik med det samme”.

Skillelinjen mellem øl og vin og stærkere spiritus skal gå hånd i hånd med en øget oplysningsindsats over for unge. Det fremgår af regeringens Sundhedspakke fra 2009, at regeringen vil opfordre til at alle uddannelsesinstitutioner udarbejder og offentliggør alkoholpolitikker. Her er det vigtigt, at forældre bliver involveret.

Grænsen på 16,5 procent imødekommer alkoholbranchens og detailhandlens indvendinger mod en lav alkoholgrænse, som kan være vanskelig at administrere i praksis for detailhandlen, og som udelukker, at unge kan købe vin.

”Vi har lyttet til branchens indvendinger mod en grænse, som kunne være svær at administrere. Vi forventer nu, at branchen gør en massiv indsats for at informere og motivere deres medlemsvirksomheder, så de sørger for, at alkoholgrænsen håndhæves. Det har de et halvt år til, og det har hele forligskredsen store forventninger til,” siger Bertel Haarder.

Med en enkelt undtagelse støtter de 18 afgivne høringssvar, at aldersgrænsen for butikssalg af alkohol skærpes. De hørte organisationer og foreninger er således enige i intentionerne om, at de unges forbrug af alkohol skal nedsættes.

Flere af organisationerne har foreslået, at alkoholvolumengrænsen sættes mellem vin og hedvin. Begrundelsen er, at det er vanskeligt for butiksansatte at skelne mellem øl med en lav alkoholstyrke og stærkere øl.

En række andre europæiske lande har differentierede aldersgrænser for butikssalg af alkohol. I Nederlandene, Schweiz, Tyskland og Østrig er aldersgrænsen 16 år for øl og vin og 18 år for spiritus. I Finland og Norge er aldersgrænsen 18 år for øl og vin og 20 år for spiritus.


Høringssvar fra:
Alkoholpolitisk Landsråd, Blå Kors Danmark, Bryggeriforeningen, Børnerådet, Coop Danmark, Danske Regioner, Dansk Erhverv, Dansk Supermarked, Dansk Sygeplejeråd, De Samvirkende Købmænd, Den Almindelige Danske Lægeforening, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Forbrugerrådet, KL, Kræftens Bekæmpelse, Horesta.


Yderligere oplysninger:

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) 22777088/24407471

Forebyggelsesordfører Sophie Løhde (V) 29728899

Sundhedsordfører Vivi Kier (K) 33374214

Sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) 61624626

Forebyggelsesordfører Flemming Møller Mortensen (S) 61624691

Forebyggelsesordfører Karl H. Bornhøft (SF) 33374425

Sundhedsordfører Lone Dybkjær (RV) 61624208


Sidst opdateret 26-05-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |