Skip navigation


Rygestopkampagne var en succes!

06-12-2010
PRESSEMEDDELELSE - Rygestopkampagnen ”Hver eneste cigaret skader dig” fra 2009 havde stor gennemslagskraft i befolkningen og har med stor sandsynlighed bidraget til den positive udvikling mod færre rygere. Det fremgår af den evalueringsrapport, som sundhedsminister Bertel Haarder har offentliggjort i dag.

De stærke billeder af lunger, arterier, hjerne og øjne ødelagt af rygning, som var de centrale elementer i rygestopkampagnen ”Hver eneste cigaret skader dig”, har tilsyneladende virket.

Næsten alle rygere har bemærket kampagnen, og 10 procent af rygerne forsøgte at holde op på grund af kampagnen. Samtidig faldt andelen af daglig-rygere i perioden fra december 2008 til marts 2010 med to procentpoint, som er mindst det dobbelte af, hvad man normalt skulle forvente.
Derfor må kampagnen betegnes som særdeles succesfuld.

Det er nogle af de centrale budskaber i den evalueringsrapport, som COWI har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.

Mere end 80 procent af rygerne har set eller hørt om kampagnen, og mere end halvdelen af rygerne oplevede, at den var relevant for dem.

”Det er bemærkelsesværdigt, at kampagnen i særlig grad har nået de unge, mænd og personer med kort uddannelse, som traditionelt er vanskelige at nå via kampagner. En forskningsundersøgelse fra Rockwoll Fonden har netop beskrevet at der er sammenfald mellem de unge der ryger og de der senere tager stoffer. Det er endnu et argument for at fortsætte indsatsen”, siger sundhedsminister Bertel Haarder.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har netop besluttet at gentage kampagnen som et led i kræftplan III.

Der afsættes 6 mio. kr. i 2011 til rygestopkampagnen: ”Hver eneste cigaret skader dig” og 2,5 mio. kr. årligt fra 2011 til driften af STOP-Linien.

Se rapporten (åbner som pdf)


Fakta:

  • Kampagnen ”Hver eneste cigaret skader dig” blev gennemført i tre faser i perioden oktober 2009 til januar 2010. Den havde et budget på 10 mio. kr. og var baseret på en australsk udviklet kampagne, der er anvendt i en række lande, blandt andet Norge, Island, Irland og Polen.
  • Evalueringsrapporten ”Hver eneste cigaret skader dig” – Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestopkampagne oktober 2009 – januar 2010 er udarbejdet af COWI for Sundhedsstyrelsen.

Sidst opdateret 06-12-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |