Skip navigation


KRAM resultaterne – den største undersøgelse af danskernes sundhed

26-10-2009
PRESSEMEDDELELSE

At kost, rygning, alkohol og motion hver for sig og sandsynligvis i samspil har stor betydning for sundhed og sygelighed er velkendt, men hvordan disse faktorer spiller sammen, og hvilken betydning levevilkår, miljøfaktorer og genetik har for vores sundhed er ikke grundigt belyst.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har derfor sammen med TrygFonden stået bag en af de største undersøgelser af danskernes kost-, ryge-, alkohol- og motionsvaner – KRAM-undersøgelsen.

I løbet af 2007 og 2008 er borgerne i 13 forskellige kommuner blevet inviteret til at deltage i KRAM-undersøgelsen. I alt 76.484 danskere besvarede et spørgeskema om deres sundhedsvaner, helbred samt brug af og ønsker til kommunens sundhedsfremmende faciliteter, og 18.065 af disse gennemførte desuden en omfattende helbredsundersøgelse.

Resultater fra KRAM-undersøgelsen offentliggøres nu i rapporten ”KRAM-undersøgelsen i tal og billeder”. 

Ministeren for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen glæder sig over, at der nu foreligger et helt unikt data-materiale om danskernes sundhed. ”Med den nye viden vi får fra KRAM-undersøgelse kan vi blive endnu bedre til at skabe sunde rammer for danskerne. Jeg håber derfor denne rapport vil blive læst og debatteret rundt om i kommunerne”.

Også TrygFondens direktør Gurli Martinussen er begejstret for det nye data-materiale. ”Sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme er et af TrygFondens helt store fokusområder. Derfor er vi rigtig glade for, at så mange danskere har deltaget i undersøgelsen og at forskere og kommuner nu får nye muligheder for at hjælpe befolkningen hen i mod en sundere livsstil”.

Som led i gennemførelsen af KRAM-undersøgelsen er der oprettet en forskningsdatabase, der kan benyttes til videre forskning til gavn for fremtidig sundhedsfremme og forebyggelse.

KRAM-undersøgelsen er blevet til på initiativ af det Nationale Råd for Folkesundhed og gennemført af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

Download rapporten "KRAM-undersøgelsen i tal og billeder" her.

Kontakt:
Ministeriet for Sundhed og forebyggelse, Steffen Larsen, stl@sum.dk, tlf. 72 26 95 34, TrygFonden, Ulrik Kampmann uk@trygfonden.dk, tlf. 45 26 08 06


Sidst opdateret 26-11-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |