Skip navigation


Evaluering af loven om røgfri miljøer

15-10-2009
– lov nr. 512 af 6. juni 2007. Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed gennemført en evaluering af rygeloven. Hovedkonklusionerne fra evalueringen er:Befolkningens udsættelse for passiv rygning er reduceret betydeligt efter lovens ikrafttræden.

Loven har medført en selvstændig og betydelig reduktion i udsættelsen for passiv rygning for såvel gæster som ansatte på restauranter og cafeer, mens der i forhold til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og i det offentlige rum i højere grad er tale om, at loven har understøttet og forstærket en allerede igangværende udvikling. På trods af den positive udvikling er der fortsat en lille mindretal på 5 procent, der dagligt udsættes for passiv rygning på arbejdspladsen, og 5 – 10 procent, der udsættes i det offentlige rum samt på cafeer og restauranter. På værtshuse udsættes næsten halvdelen af gæster og ansatte for passiv rygning. I hjemmet ses en reduktion i udsættelsen af passiv rygning.

 

Såvel andelen af dagligrygere som tobaksforbruget er i dag lavere end før lovens ikrafttræden.

 

Udviklingen mod færre dagligrygere og mindre tobaksforbrug er dog begyndt flere år før 2007, og lovens ikrafttræden har tilsyneladende ikke øget den takt, hvormed ændringerne sker. Det er dog Sundhedsstyrelsens vurdering, at loven sandsynligvis har bidraget til at understøtte den igangværende udvikling mod færre daglige rygere i befolkningen. Brugen af farmakologiske rygeafvænningsprodukter er stigende, men stigningstakten øges ikke med lovens ikrafttræden.

 

Loven om røgfri miljøer har ikke i sig selv medført en signifikant reduktion i indlæggelser som følge af blodprop i hjertet.

Omsætningen generelt i serveringsbranchen synes ikke at være påvirket af lovens ikrafttræden.

 

Loven er kendt og bredt accepteret i befolkningen.

 

Graden af overholdelse er høj og synes fortsat at øges, som tiden går. Overtrædelser ses især i serveringsbranchen, hvor det dog stort set kun forekommer på de værtshuse, der ikke lever op til lovens krav for at tillade rygning. Undtagelserne i loven, der giver arbejdspladser mulighed for at tillade rygning i rygerum, rygekabiner og enkeltmandskontorer, anvendes kun i meget begrænset omfang. Derimod udnytter de små værtshuse muligheden for at tillade rygning. Befolkningen er splittet i forhold til at fjerne undtagelserne i loven.

 

Se evalueringsrapporten


Sidst opdateret 05-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |