Skip navigation


Kommunernes adgang til at opkræve egenbetaling

30-03-2009
Læs mere her om at sundhedslovenS § 119 ikke giver kommunerne adgang til at opkræve egenbetaling for deltagelse i kommunale sundhedsfremmende og forebyggende tilbud.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har ved svar af 13. marts 2009 til Kommunernes Landsforening (KL) bekræftet, at sundhedsloven § 119 ikke giver kommunerne adgang til at opkræve egenbetaling for deltagelse i kommunale sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Det er samtidig tilkendegivet,  at sundhedsloven efter ministeriets opfattelse ikke er til hinder for, at en kommune kan stille krav om, at borgere, der deltager i sundhedsfremmende og forebyggende tilbud, betaler kostprisen for materialer, der stilles til rådighed af kommunen i forbindelse med i tilbuddet under forudsætning af, at det pågældende materiale ikke er nødvendigt for at deltage i det konkrete tilbud. Med hensyn til afgrænsningen af den personkreds, der kan modtage tilbud efter sundhedslovens § 119, fremgår det af svaret, at kommunerne fortsat vil kunne rette sundhedsfremmende og forebyggende tilbud i form af vejledning, rådgivning og konkrete aktiviteter til virksomheder og uddannelsesinstitutioner mv. beliggende i kommunen, selvom kommunens tilbud derved vil kunne blive stillet til rådighed for andre end kommunens egne borgere.

Se ministeriets svar: Ministeriets brev til Kommunernes Landsforening.


Sidst opdateret 10-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |