Skip navigation


Forbud mod euforiserende plante og syv stoffer

11-03-2009
Ifølge Sundhedsstyrelsen er der endnu ikke indberettet skader efter brug af planten og stofferne. Men brug kan indebære en væsentlig sundhedsmæssig risiko i form af bl.a. udvikling af afhængighed og psykisk belastning. For fem af stoffernes vedkommende kan det tillige medføre forgiftninger.

Minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen (KF) har i dag besluttet at forbyde den euforiserende plante kratom og syv euforiserende stoffer. 

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der endnu ikke indberettet skader efter brug af planten og stofferne. Men brug kan indebære en væsentlig sundhedsmæssig risiko i form af bl.a. udvikling af afhængighed og psykisk belastning. For fem af stoffernes vedkommende kan det tillige medføre forgiftninger. 

Ministeren har truffet beslutningen, efter at Sundhedsstyrelsen i går har indstillet, at planten og de syv stoffer forbydes.

Selv om der er tale om en plante og nogle stoffer, som kun er set i meget begrænset omfang i Danmark, og som heldigvis endnu ikke har medført kendte skader, så er der ingen grund til at vente med at sætte ind med et forbud. Med forbuddet sørger vi for, at planten og stofferne ikke kan sælges lovligt herhjemme. Dermed dæmmer vi op for deres udbredelse,” siger Jakob Axel Nielsen.

Der har kun været et enkelt eller nogle ganske få beslag af planten og stofferne. Efter at have modtaget indberetninger om beslagene iværksatte Sundhedsstyrelsen en indsamling af oplysninger med henblik på vurdering af grundlaget for at undergive planten og stofferne kontrol efter lovgivningen om euforiserende stoffer.

Forbuddet betyder, at planten kratom og dens indholdsstoffer 7-hydroxymitragynin og mitragynin samt de syntetiske stoffer bk-MBDB, MDPV, p-FBT, p-flouramfetamin og PPP fremover kun må anvendes i medicinsk og videnskabeligt øjemed.

Kontakt:
Pressemedarbejder Marie Louise Rostrup, tlf.: 25 27 56 22, e-mail:  mph@sum.dk


Sidst opdateret 14-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |