Skip navigation


Kommunale sundhedscentre er godt på vej

11-09-2008
PRESSEMEDDELELSE - Statens Institut for Folkesundhed præsenterer i dag en rapport om de 18 sundhedscentre, som siden 2006 har modtaget tilskud til etablering fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Statens Institut for Folkesundhed præsenterer i dag en rapport om de 18 sundhedscentre, som siden 2006 har modtaget tilskud til etablering fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.


For sundhedsminister Jakob Axel Nielsen viser rapporten, at sundhedscentrene er godt på vej:

Rapporten indeholder adskillige gode eksempler på, at det er lykkedes for kommunerne at skabe en god platform for kommunernes indsats i forhold til borgerne, når det handler om forebyggelse og sundhedsfremme.

Rapporten peger dog også på nogle områder, hvor kommunerne kan gøre tingene bedre. Fx er det vigtigt, at kommunerne både indadtil og udadtil klart får kommunikeret, hvad det er for områder, sundhedscentrene beskæftiger sig med.

Jeg vil opfordre kommunerne til at læse rapporten grundigt og følge op på erfaringerne. Det er drønvigtigt at alle kommuner kommer ud over stepperne, når det gælder forebyggelsesarbejdet, og der er sundhedscentrene altså et omdrejningspunkt."

Formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg Tove Larsen udtaler i forbindelse med rapporten:

Det glæder mig at se, at kommunerne i løbet af få år er kommet så langt med at skabe nogle gode tilbud til borgerne. Tilbud, som skal forebygge sygdom og kroniske lidelser og få borgere med kronisk sygdom til at leve et bedre liv.

Men rapporten viser også, at der er tale om et langt sejt træk. Det tager år at få en solid dokumentation for virkningen af de ting, som nu er sat i gang. Og det tager tid at skabe et tæt samspil med de praktiserende læger og sygehusene. Derfor håber jeg meget, at regeringen også fremover vil støtte op om de kommunale sundhedscentre.

Kontakt:


Pressemedarbejder Martin Deichmann, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, mobil 40 82 06 37, mde@sum.dk, eller pressekonsulent Jonas Heltberg, KL, mobil 29 62 40 80, jhe@kl.dk
 


Sidst opdateret 15-09-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |