Skip navigation


Nedsættelse af Det Nationale Forebyggelsesråd

02-12-2008
PRESSEMEDDELELSE - Ministeren for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen har i dag udpeget administrerende direktør i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, Lene Sillasen, som formand for Det Nationale Forebyggelsesråd samt de øvrige medlemmer af Rådet.

Om udpegningen siger Jakob Axel Nielsen:

”Jeg er meget glad for, at det har været muligt at sammensætte et råd med så mange højt kvalificerede medlemmer.

Direktør Lene Sillasen har påtaget sig hvervet som formand for Det Nationale Forebyggelsesråd. Lene Sillasen har en betydelig indsigt i sundhedsfaglige problemstillinger og prioriteringer, ligesom Lene Sillasen har en solid erfaring fra det kommunale område, som spiller en hovedrolle i forebyggelsen.

Jeg ser frem til, at Rådet tager fat på arbejdet, og har store forventninger til Rådets bidrag til den igangværende debat om, hvordan vi kan få danskere til at leve sundere.  

Det Nationale Forebyggelsesråd skal bidrage til at styrke indsatsen for at forlænge danskernes middellevetid og til at forbedre sundheden i hele befolkningen og afløser Det nationale råd for Folkesundhed og Motions- og Ernæringsrådet.

Det Nationale Forebyggelsesråd får til opgave at bidrage til debat og inspirere de myndigheder og miljøer, som varetager opgaver på forebyggelsesområdet. Rådet skal gennem denne debat bidrage til at fastholde en interesse for og udvikling af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i Danmark.”

Sammensætning af Det Nationale Forebyggelsesråd

 • Formand for rådet Lene Sillasen, administrerende direktør i Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
 • Børge Koch, leder af Videnscenter for Sundhedsfremme og Sundhedspædagogik, CVU, Sønderjylland
 • Dorthe Heide, udviklingschef Danmarks Idrætsforbund
 • Jean Hald Jensen, sundhedskoordinator i Helsingør Kommune
 • Bente Graversen, direktør for Sundhed og Bæredygtig Udvikling i Aalborg Kommune
 • Eva Borg, vicedirektør for Region Hovedstadens Psykiatri
 • Torben Jørgensen, professor, Glostrup Sygehus 
 • Morten Freil, direktør for Danske Patienter
 • Simon Prahm, managing director GAM3
 • Lars Foged, praktiserende læge og praksisudviklingskonsulent for Region Midtjylland
 • Morten Grønbæk, professor, forskningsleder Statens Institut for Folkesundhed
 • Mogens Lindhard, afdelingschef Grundfos
 • Finn Diderichsen, professor i Forebyggelse, Københavns Universitet

Kontakt


Lene Sillasen kan i dag kontaktes på mobil 27 22 37 12
Henvendelse kan ske til pressemedarbejder Martin Deichmann, mobil 40 82 06 37, mde@sum.dk
 


Sidst opdateret 15-09-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |