Skip navigation


Aldersgrænsen for køb af tobak hæves til 18 år

29-08-2008
PRESSEMEDDELELSE - Den 1. september 2008 hæves aldersgrænsen for salg af tobak til 18 år. Derudover bliver det forbudt for unge under 18 år at indføre tobaksvarer fra andre EU-lande.

Med den nye lov ønsker minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen at udskyde unge menneskers eventuelle debut som rygere: 

Forskningen viser, at jo yngre debutalder, desto større risiko for at man bliver afhængig af tobak. Samtidig ved vi, at langt de fleste dagligrygere begynder før de fylder 17 år. Ved at hæve aldersgrænsen får vi altså fat i en gruppe, der er i risiko for at hænge fast ved tobakken.  

Rygning er jo en af de største dræbere på vores breddegrader. Storrygende mænd og kvinder og kvinder klipper 9-10 år af livet, og rygning er i det hele taget medskyldig i 14.000 dødsfald hvert år. Det mener jeg ikke, at man kan sidde overhørig, og derfor hæver vi nu aldersgrænsen for tobakskøb.  

Loven følger op på regeringsgrundlaget ”Mulighedernes samfund” og er et led i regeringens overordnede sundhedspolitiske mål, der har til hensigt at reducere antallet af rygere markant. Med den hævede aldersgrænse er Danmark nu på linje med bl.a. de øvrige nordiske lande. 

I forbindelse med lovens ikrafttræden informeres der bredt via dagbladsannoncer. Dagligvarebutikker, kiosker, benzinstationer og andre salgssteder, hvor tobak sælges har fået tilsendt skilte med oplysning om aldersgrænserne til ophængning i butikkerne samt andet informationsmateriale. Samtidig vil butikspersonalet igen blive gjort opmærksom på, at man skal spørge efter billedlegitimation, når der kommer unge ind i butikken for at købe alkohol eller tobaksvarer. 

For yderligere information: 
Pressemedarbejder Martin Deichmann, mobil 40 82 06 37, mde@sum.dk

Læs mere om den ny lov og bestil informationsmateriale på Sundhedsstyrelsens hjemmeside


Sidst opdateret 21-10-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |