Skip navigation


Øget indsats mod slidgigt

23-03-2007
PRESSEMEDDELELSE - Slidgigt er den mest udbredte ledsygdom i Danmark. Mere end 220.000 danskere vurderes at have diagnosen slidgigt.

Regeringen og Dansk Folkeparti øger derfor indsatsen på forebyggelse og behandling af slidgigt med 15 mio. kr. over tre år. 

Pengene afsættes som en pulje, som 29 har ansøgt midler fra. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i samarbejde med Det Strategiske Forskningsråd og Sundhedsstyrelsen vurderet ansøgningernes forskningsfaglige kvalitet og relevans. På baggrund af denne vurdering har indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen valgt at uddele midler til i alt syv forskningsprojekter.

Fordelingen af midlerne sikrer, at forskningen fokuserer på de relevante områder som identificering af risikofaktorer og vurdering af effekten og virkningsmekanismer bag behandlingen af slidgigt. Samtidig sikrer fordelingen, at forskningen foregår i hele landet og på såvel sygehuse som forskningsinstitutioner.

Se nedenfor for en oversigt over de syv projekter.

Kontakt: Pressesekretær Søren Lauridsen, tlf. nr. 7226 9406, eller fuldmægtig Astrid K. Rasmussen, Sundhedsdokumentation, tlf. nr.: 72269687.

 • Professor, overlæge dr. med. Søren Overgaard, Odense Universitetshospital, Ortopædkirurgisk Afdeling O.
  Metal-metal hoftealloplastik (ASR (Articular Surface Replacement)) versus Standard total hoftealloplastik. Et retrospektivt randomiseret studie. 
 • Karin Helweg-Larsen, Statens Institut for Folkesundhed Epidemiologisk vurdering af sygdomsbyrden af slidgigt i den danske befolkning.
 • Michael Kjær Bispebjerg Hospital, Betydning af mekanisk ledbelastning for regulation af intraartikulære og synovialis relaterede biomarkører for artrose: Interaktion med bindevævsomsætning, fysisk træning og inflammation.
 • Poul Frost, Århus Sygehus, Arbejdsmedicinsk Klinik, Kumuleret fysisk belastning i arbejdet og risiko for operationskrævende primær slidgigt i knæ og hofte.
 • Professor, dr. med., ph.d., forskningsleder Lars Arendt-Nielsen, Aalborg Universitet, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi, Smertesystemets sensibilisering hos patienter med artrose.
 • Steffen Jakobsen og Stig Sonne-Holm, Hvidovre Hospital, Ortopædkirurgisk Afdeling333, Biomekaniske årsager til hofteslidgigt hos unge patienter.
 • Overlæge, dr. med., ph.d. Morten Frisch, Statens Serum Institut, Afdeling f, Epidemiologisk Forskning
  OSTREFA - Study on the influence of reproductive factors on osteoarthritis. An assessment based on national registers.

Sidst opdateret 11-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |