Skip navigation


Regeringen gør status på "Kampen mod narko"

26-02-2007
PRESSEMEDDELELSE - Regeringen er indstillet på at undersøge de nyeste internationale erfaringer med heroinordination, oplyser indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen. Læs mere.

Regeringen er indstillet på at undersøge de nyeste internationale erfaringer med heroinordination, oplyser indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, som tilføjer:

  • Regeringen fremlagde i efteråret 2003 en ambitiøs og tværgående politik på narkoområdet "Kampen mod narko". Den blev fulgt op med trecifrede millionbeløb fra 2004-2007 gennem satspuljeaftalerne. Her i 2007 er det derfor naturligt at gøre status på arbejdet og overveje eventuelle nye tiltag.
  • På det seneste har jeg diskuteret dette arbejde med justitsminister Lene Espersen og socialminister Eva Kjer Hansen. Socialministeren har allerede taget initiativ til en undersøgelse af et repræsentativt udsnit af sager om stofmisbrugsbehandling for at få et indblik i de visitationsprocesser, der går forud for de trufne valg af behandlingsformer. Socialministeren har også taget initiativ til en evaluering af hele behandlingsindsatsen på stofmisbrugsområdet, som ved årsskiftet er overgået til kommunerne. Forsøg med alternative behandlingsformer har dog allerede vist positive resultater. Og i mit eget regi er Sundhedsstyrelsen i gang med et større arbejde, der handler om at sikre kvaliteten i substitutionsbehandlingen af stofmisbrugere, herunder en øget anvendelse af substitutionsstoffet Buprenorphin.
  • I den sammenhæng vil justitsministeren, socialministeren og jeg naturligvis også se på den nye internationale viden om forsøg med heroinordination. Så sent som på et møde den 22. februar i Europarådets regi blev vores embedsværk orienteret om afslutningen på det tyske forsøg. De erfaringer vil naturligvis indgå i det samlede overblik over status og udfordringer i den danske behandlingsindsats på narkotikaområdet, som regeringen er i færd med skabe til brug for en fortsat og målrettet indsats efter 2007.
  • Regeringen er skeptisk overfor heroinordination, men modstanden er ikke ”religiøs”. Derfor forbeholder vi os vores endelige stillingtagen i sagen.

 
For yderligere information kontakt:
Pressechef Søren Lauridsen
Telefon - direkte: 72 26 94 06,
Mobil telefon: 40 82 06 37
Mail: sla@im.dk


Sidst opdateret 02-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |